Nacházíte se zde: Úvod > Na fakultě se konalo setkání na téma Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení

Na fakultě se konalo setkání na téma Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení

Novinka (5.9.2018)

Na fakultě se konalo setkání na téma Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení

Druhý "kulatý stůl" v rámci řešení projektu TA ČR nazvaného Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení se na Zdravotně sociální fakultě JU konal 30. srpna. "Cílem setkání byla výměna zkušeností v oblasti moderních trendů péče a sdílení příkladů dobré praxe týkající se zdravotně sociální péče o seniory," uvedla PhDr. Lenka Motlová z Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU.

Setkání se zúčastnili zástupci pěti organizací, které poskytují péči o tuto cílovou skupinu jak v terénních, tak pobytových sociálních službách v Jihočeském kraji, Kraji Vysočina a Plzeňském kraji. Naši fakultu reprezentovaly doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D., doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., PhDr. Věra Stasková, Ph.D., a PhDr. Lenka Motlová. V centru pozornosti byla témata zaměřená na aktivizační činnosti a terapie, řízení i financování služeb či trendy individuální péče zaměřené na člověka v kontextu bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb. Na setkání zazněla především důležitost komunikace, personálního zajištění a vzdělávání nelékařských profesionálů.

 

Přiložené obrázky