Nacházíte se zde: Úvod > Na fakultu přijelo téměř padesát zástupců klinických pracovišť z celého kraje

Na fakultu přijelo téměř padesát zástupců klinických pracovišť z celého kraje

Novinka (26.9.2016)

Na fakultu přijelo téměř padesát zástupců klinických pracovišť z celého kraje

Každoroční setkání školitelů z klinických pracovišť se konalo tentokrát v nové zasedací síni budovy ZSF JU Vltava, což byla pro účastníky příjemná změna, protože je mezi nimi řada lidí přijíždějících na naši fakultu za tímto účelem pravidelně. Cílem vždy bývá v přátelské a tvořivé atmosféře prodiskutovat záležitosti týkající se odborné praxe studentů, což je důležitá zpětná vazby pro obě strany. Tentokrát na fakultu přijelo téměř padesát zástupců klinických pracovišť z celého Jihočeského kraje. Díky velkému zájmu a s ohledem na časové možnosti účastníků se setkání nakonec konalo dvakrát: jedna skupina se sešla ve čtvrtek 22. září dopoledne a druhá tentýž den odpoledne.

Jednání vedly koordinátorka pro odbornou praxi sociální práce Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D., a odborná asistentka Mgr. Magdalena Drábová, Ph.D., z Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd. Nejprve účastníky uvítala proděkanka ZSF JU doc. Mgr. et. Mgr. Jitka Vacková, Ph.D., která jim poděkovala za spolupráci při výchově a vzdělávání studentů. „Bez praxe by se naši studenti nikdy nemohli stát dobře připravenými odborníky pro terén,“ uvedla. Poté se rozvinula bohatá diskuse, v níž se mluvilo především o ujasnění kompetencí studentů, ale i školitelů. Byla to také užitečná šance rozebrat organizační záležitosti a další podrobnosti týkající se odborných praxí.

Propojení teoretické výuky s odbornou praxí je naprosto klíčové. Zástupci klinických pracovišť oceňovali také to, že studenti vidí chod jejich organizací jinýma očima. „Hned na počátku je vyzveme, aby si všímali i toho, co se jim u nás nelíbí, a nebáli se to říci. Skutečně nám to pomáhá, protože je řada věcí, které my už díky profesionální slepotě nevidíme,“ podotkl Mgr. Miroslav Vaníček, vedoucí výchovného úseku Domova Kopretina v Černovicích. Stejnou zkušenost má Ing. Lubomír Kroupa, statutární zástupce ředitele Výchovného ústavu střediska výchovné péče a střední školy Jindřichův Hradec: „Už při vstupním pohovoru studentům rovnou řeknu, že od nich budu písemně chtít zpětnou vazbu a uvítám v ní i negativa,“ vysvětlil.

Zaznělo také, že pro podnětnou a účelnou praxi je velmi důležité stanovit mantinely, kam až studenti mohou při práci s klientem zajít – mnozí totiž mají pocit, že na praxi nejsou v pozici zaměstnanců, ale spíš kamarádů. Tak to ale není správné. „Pro studenty je těžké určit, co si mohou ke klientům dovolit a co si klienti mohou dovolit k nim. Mnohdy to nedovedou správně odhadnout, z čehož mohou plynout komunikační a jiné problémy. Proto vás prosím, pomozte jim s tím,“ uvedla dr. Dvořáčková.

Na setkání zazněla i řada pozitivních příkladů. Často se stává, že ačkoli jdou studenti na praxi někdy i s obavami, protože nevědí, co je na daném pracovišti čeká, pak se odtud vracejí do školy s nadšením. „V loňském roce jsem se s tím často setkala – dokonce tam pak naši studenti začali chodit i ve svém volném čase jako dobrovolníci. To je naším cílem, ostatně některá pracoviště pak studentům nabízejí i zaměstnání. Naším záměrem je, aby studenti nevyšli z oboru a aby je praxe neodradila, ale naopak podpořila v tom, aby zůstali v oboru sociální práce,“ dodala dr. Drábová.

Pravidelná setkávání tohoto druhu mají podle dr. Dvořáčkové hlubší smysl. „Pokud budeme mít dobře připravené odborníky na poli sociální práce, povede to ke zvyšování kvality poskytovaných služeb a v neposlední řadě také k rozvoji oboru sociální práce jako společenskovědní disciplíny,“ uzavřela.

 

Přiložené obrázky