Nacházíte se zde: Úvod > Na katedře sociální práce se setkali školitelé klinických pracovišť

Na katedře sociální práce se setkali školitelé klinických pracovišť

Novinka (10.10.2015)

Na katedře sociální práce se setkali školitelé klinických pracovišť

Propojení teoretické výuky s odbornou praxí je velmi důležité, proto jsou tato setkání již tradicí

Katedra sociální práce ZSF JU uspořádala 23. a 24. září setkání školitelů z klinických pracovišť, což je už tradiční příležitost prodiskutovat v přátelské a tvořivé atmosféře záležitosti týkající se odborné praxe studentů. Tohoto setkání se zúčastnili zástupci z 22 klinických pracovišť nejen z Českých Budějovic, ale i z dalších míst. Témata, která zazněla, se týkala především ujasnění kompetencí studentů, ale i školitelů. "Dále jsme mluvili o organizačních záležitostech týkajících se odborných praxí a vzájemně jsme se informovali o novinkách. Poskytli jsme si navzájem zpětnou vazbu a obohatili jsme se o zkušenosti i nové poznatky. Všichni zúčastněni vyjádřili spokojenost s formou i obsahem setkání," uvedla organizátorka Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D.

 

Propojení teoretické výuky s odbornou praxí je velmi důležité – proto Mgr. Dvořáčková v zájmu kvalitního poskytování odborné praxe studentů považuje tato setkání za klíčová a tradici pravidelných setkávání se zástupci klinických pracovišť bude i nadále podporovat. "Spolupráci s klinickými pracovišti bychom chtěli obohatit o osobní kontakt ze strany akademických pracovníků katedry sociální práce, a to formou supervizí studentů na vybraných klinických pracovištích," dodala.

Přiložené obrázky