Nacházíte se zde: Úvod > Jihočeský den přednemocniční neodkladné péče měl na ZSF JU velký úspěch

Jihočeský den přednemocniční neodkladné péče měl na ZSF JU velký úspěch

Plánovaná akce (4.5.2017)

Jihočeský den přednemocniční neodkladné péče měl na ZSF JU velký úspěch

Odborná konference, která byla první akcí svého druhu pořádanou v celokrajském rozsahu, přilákala více než 200 účastníků

Mimořádně přátelskou atmosféru měl dnešní Jihočeský den přednemocniční neodkladné péče, který se konal v budově Zdravotně sociální fakulty JU Vltava/Uran. Zaměřil se na teoretické a praktické aspekty urgentní medicíny, medicíny katastrof a ochrany obyvatelstva. Tuto odbornou konferenci, která byla první akcí svého druhu pořádanou v celokrajském rozsahu, zorganizovala Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje ve spolupráci se ZSF JU. Účastníky, kteří zaplnili přednáškový sál do posledního místa, uvítala v úvodu proděkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová. Poděkovala organizátorům v čele s Mgr. Pavlem Procháskou za to, že takto velkou a významnou akci uspořádali právě na naší fakultě, která vzdělává zdravotnické záchranáře. Je to důležité nejen pro naše studenty, kteří si rozšíří povědomí o tomto oboru, ale je to i příležitost ukázat kolegům ze záchranné služby zázemí fakulty, kde probíhá teoretická výuka. „Vážím si toho a pevně věřím, že na toto první setkání budou pravidelně navazovat další, až založíme na fakultě tradici,“ uvedla proděkanka.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje MUDr. Marek Slabý vyjádřil radost nad tím, že se touto akcí zúročila spolupráce Jihočeské univerzity s jihočeskými záchranáři. Takové setkání už několik desetiletí v jižních Čechách chybělo. „Je to malý krůček pro vědeckou veřejnost, ale velký krok pro zdravotnickou záchrannou službu, a z toho mám velkou radost,“ konstatoval a všem popřál, aby navzájem sdíleli jak vědecké poznatky a zkušenosti, tak dobrou náladu a sounáležitost záchranářů a všech pracovníků ZZS.

Konferenci otevřel příspěvek Akreditace studijního programu „Zdravotnický záchranář“ z pohledu požadavků Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, s nímž vystoupil prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., vedoucí katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Dopolední blok byl zaměřený na urgentní medicínu a odpoledne přišla na řadu medicína katastrof – řešení mimořádných událostí včetně kazuistik. Témata vycházela z konkrétních situací, například o zásahu při dopravní nehodě školního autobusu na Českokrumlovsku mluvili Mgr. Jiří Majstr a Mgr. Pavel Procháska ze ZZS JčK, kteří zároveň vyučují na naší fakultě.

Právě myšlenka propojení teorie s praxí stála u zrodu nápadu uspořádat Jihočeský den přednemocniční neodkladné péče, který Mgr. Pavel Procháska dotáhl do zdárného konce a skvělý ohlas mu dal za pravdu. „Tak velký zájem jsme nečekali, museli jsme uzavřít registraci účastníků už dva měsíce před konáním této akce. Nechceme z ní ani v budoucnu dělat obří setkání, cenná je právě tato komorní atmosféra, při níž se setkávají vyučující, studenti, kolegové z oblastních středisek, kteří se běžně nepotkají, ale jak je zde patrné, rádi se vidí,“ uvedl Mgr. Procháska.

Celkem 210 účastníků zaplnilo dva přednáškové sály. Bylo mezi nimi více než 70 studentů naší fakulty – nejen oboru Zdravotnický záchranář, ale také oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny. Přestože se jednalo o konferenci lokálního charakteru, zatímco v jiných krajích se na toto téma konají i akce většího rozsahu, přijeli do Českých Budějovic i odborníci ze vzdálenějších míst, například z Plzně, Prahy, Hradce Králové či z Liberecka. Byla to skvělá příležitost k tomu, aby se lidé z praxe, vyučující i studenti setkali na jedné úrovni a navázali další kontakty. Z konferenčních příspěvků vznikl sborník abstrakt s ISBN, v němž jsou u každé přednášky uvedené odkazy a kontakty k danému tématu, což je užitečné nejen pro studenty. Ti navíc mohli přímo na místě oslovit konkrétního autora a najít v něm třeba i budoucího vedoucího své závěrečné práce, ať už bakalářské, či diplomové.

 

 

Přiložené obrázky