Nacházíte se zde: Úvod > Na počest výročí narození průkopnice profesionálního ošetřovatelství Florence Nightingale se 12. 5. slaví Mezinárodní den sester

Na počest výročí narození průkopnice profesionálního ošetřovatelství Florence Nightingale se 12. 5. slaví Mezinárodní den sester

Novinka (10.5.2021)

Na počest výročí narození průkopnice profesionálního ošetřovatelství Florence Nightingale se 12. 5. slaví Mezinárodní den sester

Na celém světě je dvanáctý květen oslavován jako Mezinárodní den sester. Tento den si připomínáme v souvislosti s výročím narození Florence Nightingale, která je významnou osobností ošetřovatelství a je považována za jeho zakladatelku. Svými činy a úsilím o reformu zdravotní péče výrazně ovlivnila kvalitu poskytované péče nemocným v 19. a 20. století. Překážku v tehdejší době nepředstavovalo pouze prostředí, ve kterém se nemocní nacházeli, ale také nedostatečná vzdělanost sester. Florence Nightingale si tento problém uvědomovala a na základě toho iniciovala založení první odborné školy pro sestry The Nightingale Home and Training School for Nurses, St. Thomas’s Hospital.

Díky osobnosti Florence Nightingale, která se narodila před 201 lety, začala společnost nahlížet na profesi sestry s respektem. Její prozíravé nápady a reformy měly významný podíl na profesionalizaci zdravotní péče. Některé z nich stále zůstávají pilířem současného ošetřovatelství. Stala se ikonou ošetřovatelství, byla odvážná a cílevědomá a nebála se bojovat za správnou věc. Její čestný charakter se projevil hlavně ve válečném období, kdy sama stála v první linii, ošetřovala raněné a přemýšlela, jak ošetřovatelskou péči zkvalitnit.

Vliv jejích myšlenek se odráží i v současnosti při poskytování potřebné ošetřovatelské péče nemocným ve vyčerpávajícím období pandemie onemocnění covid-19. V této době společnost nahlíží na profesi sestry se stoupající vážností. Všichni si uvědomují potřebu a význam profese sester i ostatních zdravotnických pracovníků v boji proti pandemii. V této souvislosti nelze opomenout důležitost vzdělávání sester, které umožňuje sestrám poskytovat adekvátní a kvalitní péči nemocným a být hrdé na svou profesi.

V tento významný den si dovolujeme popřát všem sestrám a studujícím tuto náročnou, zároveň naplňující profesi, mnoho zdraví, sil a uspokojení v pracovním i osobním životě.

Přiložené obrázky