Nacházíte se zde: Úvod > Na vzniku seniorského bydlení v Třeboni se bude podílet i Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity

Na vzniku seniorského bydlení v Třeboni se bude podílet i Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity

Novinka (13.7.2017)

Na vzniku seniorského bydlení v Třeboni se bude podílet i Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity

Smlouvu o spolupráci města Třeboň s Jihočeskou univerzitou dnes podepsali starostka Třeboně Terezie Jenisová a rektor JU Tomáš Machula

Smlouvu o spolupráci města Třeboň s Jihočeskou univerzitou, která se týká záměru postavit v Třeboni pro seniory komplex bydlení se všemi potřebnými službami, podepsali dnes v Českých Budějovicích starostka Třeboně Terezie Jenisová a rektor JU Tomáš Machula. Cílem je výstavba obytných budov s navázanou infrastrukturou včetně zajištění potřebné zdravotnické, sociální a další péče.

Radnice už našla pro tento komplex, který bude zahrnovat tři modely péče o staré lidi, prostor v areálu bývalých technických služeb pod hrází rybníka Svět. To je ideální poloha vzhledem k blízkosti centra města, okolní přírody i městských lázní v Třeboni. Odborníci ze Zdravotně sociální fakulty (ZSF JU) budou radit s tím, jak tento areál účelně a prakticky uspořádat, vybavit i jaké služby a aktivity tam začlenit. „Moderní trendy v péči o seniory u nás i v zahraničí, které na fakultě sledujeme, úzce propojují zdravotní a sociální péči. Věnují velkou pozornost také různým volnočasovým aktivitám, fyzioterapii a službám wellness, zdravému stravování, kultuře, komunitnímu soužití i tomu, aby se senioři necítili izolovaní od veřejného života,“ popsala vedoucí multidisciplinárního týmu Dagmar Dvořáčková, která má s prací se seniory dlouholeté zkušenosti jak ve zdravotní, tak v sociální oblasti.

Potřeba nového bydlení pro seniory vyplývá z Komunitního plánu sociálních služeb pro ORP Třeboň na roky 2015 až 2018, který schválilo zastupitelstvo už před dvěma lety. V té souvislosti se radnice letos na jaře rozhodla pracovat na záměru vybudování domova se zvláštním režimem pro potřeby pacientů s různými typy demencí. Komplexnost záměru v Třeboni doplňují ještě domov s pečovatelskou službou pro osoby, jež nepotřebují stálou péči, a domov pro seniory, u nichž je nutná čtyřiadvacetihodinové péče.

„Musíme počítat s tím, že do budoucna budeme muset být schopni zajistit tuto péči i našim občanům. Bude trvat mnoho let, než se záměr podaří zrealizovat. Rozhodně budeme tento komplex stavět po jednotlivých etapách podle toho, jak budeme získávat finanční prostředky. Předtím ovšem musíme záměr dobře připravit, aby co nejlépe vyhovoval potřebám budoucích klientů – a právě v tom budou mít důležitou roli odborníci ze Zdravotně sociální fakulty,“ vysvětlila starostka. Dodala, že kromě odborné gesce přinese spolupráce s Jihočeskou univerzitou městu i prestižní spojení s uznávanou vědeckou institucí. Výhledově by zde totiž mělo vzniknout vzorové klinické pracoviště ZSF JU, kam by mohli studenti chodit na praxi pod vedením vyučujících, a to napříč různými studijními obory. Stejně tak je v plánu zajištění klinické praxe akademiků, které napomůže přenosu soudobých trendů do praxe.

Dnes uzavřená smlouva je pro Jihočeskou univerzitu první svého druhu, což je velmi významný krok inspirativní i pro ostatní fakulty. „Z hlediska znalostního transferu se jedná o zcela unikátní a mimořádnou smlouvu, neboť jejím prostřednictvím nabízíme a komercializujeme naše know how v oblasti humanitní. Za Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity se nám daří uzavírat několik licenčních smluv ročně na technologie, které máme průmyslově právně ochráněné především v oblasti rybářství, ochrany vod a zemědělství. Avšak v rámci znalostního transferu, který podléhá autorsko-právní ochraně, se jedná o první smlouvu tohoto druhu na naší univerzitě,“ zdůraznila vedoucí Kanceláře transferu technologií JU Růžena Štemberková.

Přiložené obrázky