Nacházíte se zde: Úvod > Na Zdravotně sociální fakultu JU přijeli odborníci na výuku ošetřovatelství z celého světa

Na Zdravotně sociální fakultu JU přijeli odborníci na výuku ošetřovatelství z celého světa

Novinka (23.6.2019)

Na Zdravotně sociální fakultu JU přijeli odborníci na výuku ošetřovatelství z celého světa

Velkou mezinárodní konferenci European Transcultural Nursing Association (ETNA) uspořádala od středy do soboty Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Byl to šestý ročník akce, která se koná každé dva roky, tentokrát vůbec poprvé v České republice. V uplynulých dnech se zde setkalo 118 odborníků z 19 zemí světa, aby spolu hovořili o různých otázkách týkajících se výuky budoucích sester a dalších zdravotníků.

Jedinou členkou asociace ETNA z České republiky je prof. Valérie Tóthová, proděkanka ZSF JU pro vědu a výzkum, která pro naši fakultu tuto konferenci získala. V pátek odpoledne ve své závěrečné řeči poděkovala všem účastníkům, že k nám přijeli a přivezli velmi pěkné prezentace. Připojila přesnou bilanci: odborníci během trvání konference přednesli 60 prezentací a představili 21 posterů. „Náš tým se snažil připravit vše tak, abyste zde byli spokojeni. Věřím, že se tak stalo,“ uvedla.

Ohlasy účastníků jí daly za pravdu. Program byl velmi nabitý, jak odborný, tak doprovodný a společenský. Ve svém závěrečném vystoupení to ocenila prezidentka asociace ETNA prof. Irena Papadopoulos. „Doufám, že budete souhlasit, že to bylo vzrušující, stimulující, pozitivní, velmi dobře zorganizované. A věřím, že si z této konference odvážíme mnoho zážitků, informací, znalostí, přátelství, která budou pokračovat. A snad jsme na začátku něčeho skvělého a užitečného, tedy prosím pokračujte ve spolupráci a vyměňte si vizitky. Ráda bych poděkovala: předně vám všem za účast a zapojení se. Nejsme tu jen, abychom poslouchali, jsme tu i proto, abychom spolu mluvili a já myslím, že jsme mluvili hodně. Chci poděkovat všem, kteří si připravili prezentace a postery. Vše bylo skvělé, všechny prezentace, kterých jsem se zúčastnila, mi zůstanou v paměti. S radostí jsem si všechny postery vyfotila, abych mohla později studovat detaily. Všeho si nesmírně cením,“ uvedla.

Její speciální dík patřil našim studentům, kteří při organizaci celé této mimořádně náročné akce asistovali. „Byli skvělí, nápomocní a milí nebylo nic, co by pro nás neudělali,“ řekla publiku a pak naše studenty oslovila přímo: „Myslím, že jste všichni hvězdy, a přeji vám při vašem vzdělávání jen to nejlepší. Budete mít určitě skvělou kariéru, protože máte skvělý přístup,“ řekla prof. Papadopoulos. Také poděkovala organizační komisi za veškerou tvrdou práci v průběhu dvou let, kdy se tato konference připravovala: za efektivitu, píli a za skvělý výsledný produkt. Její další poděkování patřilo prof. Tóthové za to, že je tak inspirativním lídrem, že chtěla přivést tuto konferenci do Čech a odvedla opravdu tvrdou práci, aby dala vše dohromady. „Pochopitelně to neudělala všechno sama, ale byla za to zodpovědná a všechno to koordinovala,“ dodala prof. Papadopoulos. Poté zahájila novou tradici v rámci této organizace a předala tři ceny jako výraz uznání. První z nich udělila za zorganizování konference ETNA v Českých Budějovicích v červnu 2019 prof. Tóthové.

Asociace ETNA sdružuje odborníky podílející se na výuce studijního programu ošetřovatelství, studenty, všeobecné sestry a další odborníky z ošetřovatelství či příbuzných oborů. Cílem 6. ročníku této konference bylo porovnat, jak jsou v různých státech nastavené učební osnovy, jak studenti získávají vědomosti a dovednosti, které jsou potřebné pro poskytování kulturně kompetentní péče. Byla cennou příležitostí vyměnit si zkušenosti nejen s poskytováním teoretických znalostí, ale také s následným uplatněním těchto vědomostí v praxi – jak jsou studenti a absolventi vysokých škol v praxi schopni pracovat s lidmi z různých kultur.

Celou konferenci zahájil zástupce Světové zdravotnické organizace (WHO) Srđan Matić svou přednáškou na téma Population health needs in the Czech Republic are changing. Uvedl, že si velmi váží toho, že se může zúčastnit této mezinárodní konference a je mu velkou ctí, že má příležitost setkat se zde s erudovanými odborníky oboru ošetřovatelství ve světovém měřítku. „Protože Česká republika je jednou z nejrychleji stárnoucích zemí v EU, byl jsem do ČR pozván ministerstvem zdravotnictví kvůli monitoringu stávající situace zdravotně sociálního systému a jeho současného nastavení,“ uvedl s tím, že byl požádán o pomoc s vytvořením strategie, která by odrážela rostoucí finanční potřeby v těchto oblastech. Zároveň byl požádán o doporučení v oboru ošetřovatelství, a to jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti praktické, a to především z důvodu nedostatku sester ve zdravotnických zařízeních.

Od středy do soboty zpestřil konferenci také doprovodný program – hosté se podívali do Českého Krumlova, do pivovaru Budvar, na Hlubokou i do Třeboně. V sobotu dopoledne měli také exkurzi do českobudějovického centra pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením ARPIDA, jehož návštěva byla pro zahraniční odborníky velkým zážitkem. Ředitel centra Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth se jim naplno věnoval, provedl je rozsáhlým objektem se zahradou a podrobně jim vysvětlil činnost centra.

Tento zážitek naprosto okouzlil Japonku Tomiko Toda, která vyučuje na univerzitě v Kobe. „Zaujalo mě zde všechno, jak systém péče, tak zařízení centra a to, že poskytuje komplexní služby dětem s handicapem,“ řekla. Ví, že podobná zařízení existují v Japonsku pro seniory, ale nikdy nenavštívila podobné, které by se takto komplexně zaměřovalo na děti s postižením. Tomiko Toda byla patrně nejvzdálenější účastnicí konference ETNA v Českých Budějovicích. Vystudovaná sestra nyní učí na univerzitě ošetřovatelské postupy a transkulturní ošetřovatelství, má na starosti praxe studentů. Na konferenci jí zaujala hlavně prezentace o využití robotů v ošetřovatelství a také například téma umírání v českých podmínkách. Českou republiku navštívila poprvé a byla zde velmi spokojená. Ocenila bohatý program i výbornou organizaci akce, jen bohužel nestihla návštěvu Českého Krumlova, protože přijela později a v sobotu už zase musela zpět. Její univerzita má programy zaměřené na výměnu studentů z Velké Británie a Austrálie. „Kontakty, které jsem zde navázala, bych chtěla využít. Jste u nás srdečně vítáni,“ řekla Tomiko Toda, kterou brzy čekal šestnáctihodinový let domů.