Nacházíte se zde: Úvod > Na ZSF JU se konalo setkání na téma Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení

Na ZSF JU se konalo setkání na téma Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení

Novinka (14.5.2018)

Na ZSF JU se konalo setkání na téma Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení

První setkání u Kulatého stolu v rámci projektu TAČR s názvem Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení se konalo ve čtvrtek 10. května na Zdravotně sociální fakultě JU. Zástupci projektového týmu se sešli s pracovníky deseti domovů pro seniory z celé České republiky: Palata – Domov pro zrakově postižené; Domov pro seniory Telč; Sociální služby města Havlíčkův Brod; Domov seniorů Uhlířské Janovice; Dům seniorů Kdyně; Dům Kněžny Emmy; Domov na Hrádku; Centrin CZ s.r.o.; Domov pro seniory Tovačov a Domov pro seniory Kaplice.

Hlavní řešitelka projektu Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D., zástupkyně ředitelky Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU, vysvětlila, že cílem setkání bylo zmapovat současné moderní trendy péče o seniory v pobytových sociálních službách. Dalšími diskutovanými tématy byla např. filosofie a financování organizací, práce v multidisciplinárním týmu, péče o zaměstnance – benefity, další vzdělávání, supervize, způsoby aktivizace seniorů a nefarmakologické přístupy péče o klienty a mnoho dalších témat.

„I když byl program velmi nabitý a diskuze probíhala od ranních hodin až do odpoledne, celé setkání se neslo ve velmi přátelské atmosféře. Došlo zde i k navázání neformálních vztahů a na konci setkání účastníci velmi ocenili možnost sdílet své zkušenosti a postřehy z praxe nejen mezi sebou, ale i s akademickými pracovníky. S ohledem na úspěšnost proběhlé akce chystáme během roku 2018 ještě v rámci našeho projektu další setkání u Kulatého stolu. Propojení akademické půdy s aplikační sférou v této podobě přináší oběma stranám velmi pozitivní výsledky,“ shrnula Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D. 

Přiložené obrázky