Nacházíte se zde: Úvod > Nakladatelství Academia dává studentům šanci vydat jejich diplomovou práci knižně

Nakladatelství Academia dává studentům šanci vydat jejich diplomovou práci knižně

Novinka (5.10.2015)

Nakladatelství Academia dává studentům šanci vydat jejich diplomovou práci knižně

Přihlášky je nutno podat do 15. října, soutěž se týká prací obhájených v letošním roce

Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., vyhlašuje 4. ročník Studentské soutěže. Diplomové práce z kategorií Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy mohou vedoucí prací i kateder přihlašovat do 15. října 2015. Soutěž se týká magisterských diplomových prací obhájených v kalendářním roce 2015. Pro studenty je to mimořádná příležitost, jak svou práci publikovat v knižní podobě.

Stačí zaslat:

-          diplomovou práci

-          posudky školitele a oponenta

-          přihlašovací dopis vedoucího práce/katedry či šéfa ústavu

-          souhlas studenta s kontakty na něj

Veškeré další podrobnosti jsou uvedeny v připojených stanovách soutěže. 

Porota složená z předních představitelů české vědy bude hodnotit nejenom faktickou správnost, ale také čtivost a schopnost upoutat čtenáře. Ze zaslaných rukopisů splňujících podmínky vybere vítěze do konce února 2016. Slavnostní vyhlášení vítěze soutěže proběhne v březnu 2016, poté se na webu Nakladatelství Academia uveřejní výsledky.

Jaká je cena pro vítěze? Mezi autorem vítězného rukopisu a vyhlašovatelem soutěže bude uzavřena bezvýhradní licenční nakladatelská smlouva, v níž se vyhlašovatel soutěže zaváže, že rukopis na základě bezplatné licence poskytnuté mu autorem rukopisu vydá na své náklady do jednoho kalendářního roku od zveřejnění výhry jako neperiodickou publikaci v edici zřízené k tomuto účelu v minimálním nákladu 100 kusů. Při přípravě vydání vítězné publikace bude autor povinen respektovat Pokyny pro autory uvedené na webových stránkách Nakladatelství Academia. Publikace bude nabízena ve všech Knihkupectvích Academia, na e-shopu www.academiaknihy.cz a v běžné distribuční síti. Autor obdrží minimálně jeden autorský výtisk. Autor bude moci svou práci či její část dále volně publikovat i v odborných zahraničních časopisech.