Nacházíte se zde: Úvod > Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity hostila konferenci mikrobiologických laborantů

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity hostila konferenci mikrobiologických laborantů

Plánovaná akce (21.3.2019)

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity hostila konferenci mikrobiologických laborantů

Zhruba osmdesát odborníků z celé České republiky, mezi nimiž byli v publiku i studenti naší fakulty, se ve čtvrtek setkalo při II. jednodenní konferenci mikrobiologických laborantů. Uspořádala ji Společnost mikrobiologických laborantů, z.s., ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v přednáškovém sále E budovy Vltava/Uran. Konferenci zahájila děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., která věří, že se tato akce stane na naší škole tradicí. Takové konference na fakultě vždy vítá, protože propojení s aplikační sférou znamená přísun dalších informací a také možnost setkávání odborníků – proto bude velmi ráda, když se i lidé ze Společnosti mikrobiologických laborantů budou u nás scházet každý rok. „Vzhledem k tomu, že naše fakulta vzdělává zdravotní laboranty, je tato akce obohacením jak pro studenty, tak pro vyučující,“ uvedla děkanka a popřála účastníkům mnoho podnětných příspěvků a bohatou diskusi. Pro studenty ZSF JU byla účast na této konferenci zdarma.

Během dne zaznělo deset referátů: s prvním příspěvkem vystoupil doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc., z Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví ZSF JU. Mluvil o nových pravidlech pro vzdělávání zdravotních laborantů, přičemž přehledně vysvětlil rozdíly mezi jejich přípravou na vysokých školách a VOŠ, a také o dalších nových kompetencích, které lidé této profese nově získali. Řada dalších témat vycházela z konkrétních situací, například Bc. Kateřina Komanová z Pracoviště virologie Nemocnice České Budějovice, a.s., popsala průběh vyšetřování protilátek proti spalničkám u zaměstnanců českobudějovické nemocnice. Na základě toho, že se toto onemocnění objevilo na urgentu pražské nemocnice Motol, přišlo rozhodnutí, že musí být zaměstnanci budějovické nemocnice okamžitě vyšetřeni, což obnášelo zpracování rekordního počtu 2500 vzorků za týden. I tento příspěvek byl důkazem, jak je práce zdravotních laborantů náročná – a někdy se stává dokonce adrenalinovým zážitkem.

„Významně se podílíme na kvalitě ošetřovatelské péče – naše práce je velmi zodpovědná, vždyť každá chyba by mohla mít fatální následek,“ upozornila předsedkyně Společnosti mikrobiologických laborantů Iveta Muroňová. Ve svém referátu zdůraznila, že jde o prestižní obor, kterému předchází velmi náročné studium, bohužel však je nyní v rámci nelékařských profesí legislativně podhodnocen. I to byl důvod založit tuto odbornou společnost, aby veřejnosti prezentovala, co vše musí zdravotní laborant umět a v čem je v celém zdravotnickém procesu nenahraditelný. Úkolem této konference mimo jiné bylo, aby se zajímavé a ověřené informace dostaly i ke studentům, kteří si díky tomu mohou udělat představu o šíři a pestrosti oboru, vyslechnout zkušenosti pracovníků laboratoří či získat informace o možnostech vzdělávání. „Na vaší fakultě jsme pro konferenci získali skvělé zázemí, vážíme si také ochoty lidí naši akci zorganizovat. Rádi se vrátíme do Českých Budějovic i za rok,“ shrnula po akci předsedkyně Muroňová.

První ročník konference se uskutečnil loni rovněž na naší fakultě a měl mezi odbornou veřejností velmi pozitivní ohlas, proto se pořadatelé rozhodli místo i formu zachovat. „Jedná se o celorepublikové fórum, kde si odborníci v laboratorních vyšetřovacích metodách vyměňují své poznatky o nových trendech a zkušenosti ze své praxe. Jde o velmi přínosnou akci pro vyučující zdravotnických oborů na ZSF a pro naše studenty, kteří se mohli seznámit se s aktuální problematikou mikrobiologie a s předními odborníky z praxe,“ shrnul doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc., z Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví ZSF JU. Upřesnil, že v Českých Budějovicích je mikrobiologie rozvíjena na několika pracovištích včetně Centrálních laboratoří Nemocnice České Budějovice a.s. V nich pracuje i několik absolventů oboru Zdravotní laborant, který vystudovali na naší fakultě. 

Přiložené obrázky

Přiložené soubory