Nacházíte se zde: Úvod > Naše fakulta hostila Českou konferenci klinické farmakologie

Naše fakulta hostila Českou konferenci klinické farmakologie

Plánovaná akce (11.9.2020)

Naše fakulta hostila Českou konferenci klinické farmakologie

Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP ve spolupráci s Nemocnicí České Budějovice a ZSF JU uspořádala od čtvrtka do soboty 12. září na naší fakultě významné celostátní setkání: již 21. Českou konferenci klinické farmakologie, 23. Českou konferenci DURG a 25. Českou konferenci TDM. Slavnostní zahájení bylo v pátek ráno stylové – ženy v baráčnických krojích přivítaly účastníky chlebem a solí. Přítomné v úvodu pozdravili děkanka Zdravotně sociální fakulty JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., která ocenila organizátory za to, že akci zvládli zorganizovat i v této náročné době, a ředitel českobudějovické nemocnice MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.
Přednášky a diskuse trvaly od pátečního rána do sobotního poledne. První blok se věnoval farmakologicky účinným látkám v přírodních zdrojích: odborníci prezentovali také výzkumy týkající se účinků borůvek, brusinek či vína a piva. V současné době, kdy se široká veřejnost kvůli pandemii koronaviru víc než dříve zajímá o to, jak podpořit svoji imunitu, to byla obzvláště zajímavá témata. „Všichni účastníci naší konference si všímají, jak prospěšné jsou v tomto ohledu potraviny z našeho regionu. Jedná se o fermentované, tepelně neopracované výrobky, a to jak masné – tj. salámy uherského typu, tak například jogurty. Rovněž bylo prokázáno, že imunitě člověka prospívá umírněné, leč pravidelné pití piva a vína,“ shrnul hlavní organizátor konference doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., který působí na Pracovišti klinické farmakologie Nemocnice České Budějovice a zároveň i na Ústavu fyzioterapie a vybraných  medicínských oborů ZSF JU.
Doc. Petr je členem výboru České společnosti klinické farmakologie a naše fakulta je podle něho součástí silného týmu, do něhož patří i zemědělská a přírodovědecká fakulta JU a Biologické centrum AV ČR. „Je krásné sledovat to úžasné snoubení přístupů a vidět, jak se studijní programy dotýkají a mnohdy prolínají,“ uvedl. Zdůraznil, že každá společnost by se měla chovat jako řádný občan, o což usiluje i naše fakulta. „Je to dáno tím, co dělá pro společnost: Produkuje pomáhající profese, které dnes a denně pomáhají zlepšovat kvalitu obyvatel, a to i za hranicemi našeho kraje,“ uvedl. I v jeho práci lékaře ho inspiruje zaměření ZSF JU, jež úzce propojuje zdravotnickou i sociální problematiku. Toho lze dosáhnout jak náplní učebních osnov, tak tématy zadání kvalifikačních prací. „Hodně dbáme na to, aby se tyto práce podílely na profilování vysokoškolsky vzdělaného člověka pro praxi,“ dodal doc. Petr Petr. Témata probíraná na konferenci klinické farmakologie jsou podle něho na naší fakultě přínosná hlavně pro vyučující a studenty oborů Nutriční terapeut a Zdravotní laborant, částečně i Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář či Rehabilitační- psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory.

Přiložené obrázky