Nacházíte se zde: Úvod > Naše fakulta je zapojena do mezinárodního projektu, který vytvoří nové učební osnovy pro výuku transkulturního ošetřovatelství

Naše fakulta je zapojena do mezinárodního projektu, který vytvoří nové učební osnovy pro výuku transkulturního ošetřovatelství

Novinka (11.10.2019)

Naše fakulta je zapojena do mezinárodního projektu, který vytvoří nové učební osnovy pro výuku transkulturního ošetřovatelství

Zdravotně sociální fakulta JU je jednou ze šesti evropských fakult, které budou připravovat nové učební osnovy pro výuku transkulturního ošetřovatelství. Projekt má název Better & Effective Nursing Education for Improving Transcultural Nursing Skills a jsou do něj zapojeny tyto státy: Turecko, Maďarsko, Slovinsko, Španělsko, Belgie a Česká republika, přičemž naše fakulta je jediným zástupcem z ČR.

Projekt jsme získali v rámci programu ERASMUS+ KA203 Strategic Partnerships for higher education,” uvedla proděkanka pro vědu a výzkum a ředitelka Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., která je řešitelkou projektu za ZSF JU. První setkání manažerů projektu bude v Turecku a poté přijedou v únoru příštího roku zahraniční odborníci k nám na fakultu.

Projekt je zaměřen na lepší a efektivní vzdělávání v transkulturním ošetřovatelství. „V první fázi proběhne analýza kurikula v jednotlivých státech a dotazníkové šetření, které bude zaměřeno na názory a postoje studentů v transkulturním ošetřovatelství. Na základě výsledků bude vytvořen společný transkulturní vzdělávací program,” upřesnila prof. Tóthová. Pilotní ověření vytvořeného programu proběhne v Belgii v rámci týdenního intenzivního programu za účasti studentů a řešitelského týmu z jednotlivých států. V závěru bude připravená publikace, ve které budou publikovány výsledky a doporučení pro zkvalitnění vzdělávání v transkulturním ošetřovatelství.

Jedná se o velmi aktuální a potřebné téma, kterým se ZSF JU intenzivně zabývá - právě na Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče pracuje skupina odborníků, kteří se transkulturnímu ošetřovatelství již dlouho věnují. Vzhledem k tomu, že žijeme v globalizovaném světě, se sestry i další zdravotníci při práci stále častěji setkávají s lidmi z jiných kultur, jimž musí zajistit péči tak, aby byly respektovány jejich kulturní návyky, potřeby a očekávání. Že je toto téma mimořádně důležité, potvrdila letos v červnu i konference Evropské asociace transkulturního ošetřovatelství, na niž přijelo na naši fakultu do Českých Budějovic více než sto odborníků z celého světa.

Přiložené obrázky