Nacházíte se zde: Úvod > Neformální příspěvek studentů ZSF JU ke Světovému dni sociální práce

Neformální příspěvek studentů ZSF JU ke Světovému dni sociální práce

Novinka (14.3.2016)

Neformální příspěvek studentů ZSF JU ke Světovému dni sociální práce

Světový den sociální práce si lidé každoročně připomínají třetí úterý v měsíci březnu, což letos připadá na 15. března. Jeho motto zní: Společnosti se daří, když jsou respektována práva a důstojnost všech lidí.“ Studenti prvního ročníku oboru Sociální práce ve veřejné správě Zdravotně sociální fakulty JU se při výuce s Mgr. Dagmar Dvořáčkovou, Ph.D., z Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd společně zamysleli nad tím, proč je sociální práce pro společnost důležitá. Své argumenty sepsali a vytvořili výmluvný celek, který přehledně vypovídá nejen o potřebnosti oboru, který si zvolili, ale také o jejich ideálech, přáních a očekáváních, s nimiž přišli na ZSF JU a chtějí je zde rozvíjet a naplňovat.

Přiložené obrázky