Nacházíte se zde: Úvod > Novinky z Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity

Novinky z Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity

Novinka (15.3.2017)

Novinky z Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity

Informaci o dvou důležitých akcích připravovaných na Jihočeské univerzitě, jež jsou spojeny s podporou aplikovaného výzkumu, zvyšováním inovačního potenciálu a transferem technologií, podal technologický skaut ZSF JU RNDr. Karel Roháček, CSs., z Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví. „Případným zájemcům rád zprostředkuji kontakt a poskytnu podrobnější informace,“ uvedl.

Kancelář transferu technologií JU vyhlašuje k 22. březnu druhou výzvu na podávání dílčích projektů proof-of-concept (PoC) v rámci velkého projektu GAMA TAČR, který získala pro JU univerzitní Kancelář transferu technologií (KTT). Projekt nese název „Posílení aktivit proof-of concept na Jihočeské univerzitě“ a z prvé výzvy vyhlášené v loňském roce se na fakultách JU již realizuje celkem 7 dílčích projektů s alokovanou částkou do 1 mil. Kč na projekt. Úvodní informační seminář ke 2. výzvě projektu TAČR-PoC se uskuteční ve středu 22. března od 9 hod. v zasedací místnosti Rektorátu JU. Účast je třeba potvrdit do 20. 3. na adrese jctt@jcu.cz. Podrobněji zde: http://www.jctt.cz/cz/vsechny-novinky/item/790-kancelar-transferu-technologii-ju-vyhlasuje-k-22-3-2017-druhou-vyzvu-na-podavani-dilcich-projektu-proof-of-concept-poc-v-ramci-projektu-tg-03010027

Významnou akcí bude konference nazvaná „Znalostní a technologický transfer: Inovační region Jižní Čechy – Dolní Bavorsko“, která se uskuteční ve dnech 10. až 11. 5. 2017 v Českých Budějovicích. Cílem této akce, kterou pořádá KTT JU ve spolupráci s Univerzitou Pasov, je podpora technologického transferu mezi akademickou a podnikatelskou sférou. Vystoupí zástupci veřejné, akademické i aplikační sféry z obou stran příhraničního prostoru.  Zájemci o účast se mohou hlásit do 30. dubna. Podrobnosti jsou na stránkách Kanceláře transferu technologií JU.

Přiložené obrázky