Nacházíte se zde: Úvod > Nový projekt bude mladé lidi upozorňovat na rizika pozdního těhotenství

Nový projekt bude mladé lidi upozorňovat na rizika pozdního těhotenství

Novinka (7.3.2020)

Nový projekt bude mladé lidi upozorňovat na rizika pozdního těhotenství

Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU získal projekt vypsaný MZ ČR zaměřený na podporu zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče. Vypracovaný projekt je cílený na populaci adolescentů a na jejich zdravotní gramotnost v oblasti reprodukčního zdraví, konkrétně jde o problematiku včasného těhotenství. Zvyšování věkové hranice žen v souvislosti s graviditou s sebou přináší i nárůst komplikací. Proto je důležité populaci adolescentů upozornit na důsledky pozdního těhotenství. Je důležité edukovat mladé lidi o problematice odkládání prvního těhotenství do vyššího věku u ženy. Pravděpodobnost otěhotnění u ženy po 35. roce prudce klesá a otěhotnět po 40. roce věku je problematické. Poruchy plodnosti často vedou k následné specializované léčbě. Odkládání těhotenství současně zkracuje zbývající plodné období ženy, a tím snižuje i počet narozených dětí na jednu ženu. Změny v reprodukčním chování současné populace mají významný dopad jak v rovině individuální, tak v rovině celospolečenské.

Hlavní řešitelkou je PhDr. Drahomíra Filausová, Ph.D., a spoluřešitelkou Mgr. Romana Belešová. Projekt bude probíhat od dubna do listopadu 2020. Náplní projektu bude edukace studentů týkající se reprodukčního zdraví v souvislosti s včasným těhotenstvím. Další součástí projektu bude také sledování zdravotní gramotnosti u studentů 3. resp. 4. ročníků gymnázií a středních odborných učilišť před a po realizované edukaci. Výstupem bude vytvoření edukačního materiálu, jenž bude zahrnovat oblasti reprodukčního zdraví týkající se včasného těhotenství s důrazem na zjištěné nedostatečné znalosti u adolescentů. „Těší mě, že jsme tento projekt získaly, protože budeme moci poukázat na významnou roli porodních asistentek v oblasti edukace mladé generace v péči o zdraví,“ říká dr. Filausová.

Přiložené obrázky