Nacházíte se zde: Úvod > Nový projekt podrobně zmapuje strukturu a zajištění zdravotní péče v první Československé republice

Nový projekt podrobně zmapuje strukturu a zajištění zdravotní péče v první Československé republice

Novinka (27.11.2019)

Nový projekt podrobně zmapuje strukturu a zajištění zdravotní péče v první Československé republice

Výzkumný tým zúročí i to, že se Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU dlouhodobě zabývá problematikou poskytování kulturně kompetentní péče národnostním a náboženským minoritám

Interdisciplinární badatelský tým sestávající z předních odborníků ve svých oborech z celkem tří vysokoškolských institucí: Vysoké školy ekonomické v Praze, Západočeské univerzity v Plzni a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, uspěl v náročné soutěži Grantové agentury České republiky s návrhem projektu Zdravotní systém první Československé republiky v kontextu národnostního a sociálního složení – centrum vs. periferie.

Výzkumný tým na Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče Zdravotně sociální fakulty JU povede prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Cílem tříletého, interdisciplinárně pojatého grantového projektu bude podrobné zmapování struktury a zajištění zdravotní péče v první Československé republice. V průběhu výzkumu budou detailně analyzovány zdravotní politika státu a financování zajištění zdravotní péče obyvatelům centrálních i periferních regionů všech částí republiky: Čechy, Morava a Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus. Zdravotně-sociální politika státu bude sledována s ohledem na jeho pestrobarevné národnostní složení, přičemž z hlediska otázky celoplošného pokrytí adekvátní kulturně a jazykově diferencované zdravotní péče nebudou sledovány jen jazykové potřeby klasických národnostních skupin, ale i specifické kulturně diferencované potřeby židovské komunity, řecko-katolických a pravoslavných Rusínů z východního Slovenska a Podkarpatské Rusi a Romů, žijících zejména ve východní polovině republiky, jakožto komunity sociálně vyloučené a jazykově smíšené. Stranou pozornosti v těchto souvislostech nezůstane ani koncepce školské politiky státu v oblasti vzdělávání, především zdravotnického personálu. Výchova a vzdělávání zdravotnického personálu v dané době totiž vždy odráží i jeho kompetence, se kterými měl přispívat ke zvýšení standardu zdravotní péče.

„Jsem nesmírně ráda, že jsme byli v grantové soutěži úspěšní, neboť v projektu se nám podařilo spojit jak společenskovědní problematiku ošetřovatelství i zdravotní péče, tak i problematiku poskytování kulturně kompetentní péče národnostním a náboženským minoritám, kterými se badatelsky již delší dobu na Ústavu ošetřovatelství všeobecně zabýváme, a to tentokrát v historické perspektivě tradiční multikulturní první Československé republiky,“ říká profesorka Tóthová. Řešení projektu bude zahájeno v lednu 2020 a potrvá do prosince 2022.

 

Přiložené obrázky