Nacházíte se zde: Úvod > O fakultě

O fakultě

Profil fakulty

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity (ZSF JU) je s počtem více než 1600 studentů druhou největší fakultou JU. Uchazečům o studium nabízí deset bakalářských a dva navazující magisterské studijní programy. Absolventi navazujícího magisterského studia mohou pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech: Ošetřovatelství, aktuálně se akredituje nový studijní program Sociální práce. Fakulta má dále právo habilitačního a profesorského řízení. V angličtině lze na ZSF JU studovat bakalářský studijní program Nursing.

V České republice si drží významné postavení hlavně díky tomu, že jako jedna z mála vysokých škol v tuzemsku úzce propojuje zdravotnickou i sociální problematiku. Samostatně ZSF JU existuje od roku 1991 a od počátku se snaží o propojení zdravotnických a sociálních témat, aby měli absolventi šanci na co nejširší uplatnění v praxi. Tím se daří vychovávat odborníky, kteří jsou schopni pomoci lidem nejen se zlepšením zdravotního stavu, ale také například se začleněním do společnosti či s řešením nepříznivé sociální situace. Kombinace těchto odborností je poměrně široká, takže absolventi ZSF JU mají větší šanci uplatnit se na trhu práce.

ZSF JU spolupracuje s respektovanými zdravotnickými a sociálními institucemi, zejména se všemi nemocnicemi Jihočeského kraje, s Centrem pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením Arpida v Českých Budějovicích a také s domovy pro seniory. Praktická výuka má ve vzdělávacím procesu významné zastoupení, což přináší studentům i tu výhodu, že kromě osvojení praktických dovedností a zkušeností přímo v různých typech zařízení velmi často nacházejí zaměstnání právě tam, kde předtím absolvovali praxi.

Fakulta hledá nové a rozvíjí dosavadní kontakty s univerzitami a institucemi v mnoha zemích s cílem vyměňovat si zkušenosti v oblasti péče o děti, dospělé i seniory. V současnosti ZSF JU spolupracuje s partnery ve Finsku, na Slovensku, v Namibii, Zambii, JAR, Německu, Rakousku, Belgii, Rusku, Maďarsku, Izraeli, Bosně a Hercegovině i v Albánii.