Nacházíte se zde: Úvod > O fakultě > Orgány fakulty a její organizační struktura > Rady studijních oborů a programů

Rady studijních programů/oborů

fakultní koordinátor kvality: Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D.

Rada studijních programů

členové rady:

prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D.

Mgr. Zuzana Freitinger-Skalická, Ph.D.

Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D.

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc.

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.

doc. Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.

MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D.

PhDr. Marek Zeman, Ph.D.

PhDr. Lenka Motlová, Ph.D.

doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD.

MUDr. Milan Hanzl, Ph.D.

 

Rada studijních oborů

členové rady:

prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D.

Mgr. Zuzana Freitinger-Skalická, Ph.D.

Mgr. David Kimmer, Ph.D.

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.

doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc.

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.

doc. Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.

MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D.

PhDr. Marek Zeman, Ph.D.

prof. Dr.rer.nat. Friedo Zölzer, DSc.

PhDr. Lenka Motlová, Ph.D.

doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD.