Nacházíte se zde: Úvod > O fakultě > Orgány fakulty a její organizační struktura > Vědecká rada > Složení vědecké rady

Složení vědecké rady

Předseda:

Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D.


Interní členové:

doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D.

prof. MUDr. et Mgr. Alan Bulava, Ph.D.

doc. Mgr. Zdeněk Chval, Ph.D.

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.

doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.

prof. Dr.rer.nat. Friedo Zölzer, DSc.

 

Externí členové:

prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., dr. h. c.

doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.

prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D.

MUDr. Jaroslav Novák, MBA

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

doc. MUDr. František Vorel, CSc.

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.