Nacházíte se zde: Úvod > Od letního semestru opět začnou intenzivní vyrovnávací kurzy anglického a německého jazyka

Od letního semestru opět začnou intenzivní vyrovnávací kurzy anglického a německého jazyka

Novinka (8.1.2019)

Od letního semestru opět začnou intenzivní vyrovnávací kurzy anglického a německého jazyka

Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích ZSF JU otevírá od letního semestru 2018/19 intenzivní vyrovnávací kurzy anglického a německého jazyka, které jsou zaměřeny na dosažení požadovaných jazykových znalostí a dovedností na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce, nezbytných pro zahájení studia odborného cizího jazyka. Kurzy jsou určeny pro studenty 1. ročníků, kteří neuspěli u vstupních jazykových testů, mohou se jich však zúčastnit i další studenti, kteří si chtějí doplnit své jazykové znalosti. Kurzy v rozsahu dvou vyučovacích hodin budou probíhat během prvních 10 týdnů semestru, cena je 1 200 korun za semestr.

Registraci do kurzu zašlete na adresu klimova@zsf.jcu.cz nejpozději do 31. 1. 2019. Přihláška a další podrobnosti jsou v příloze k této zprávě.

Přiložené obrázky