Nacházíte se zde: Úvod > Od pondělí 7. prosince se vrátí prezenční výuka 1. ročníků všech studijních programů ZSF JU

Od pondělí 7. prosince se vrátí prezenční výuka 1. ročníků všech studijních programů ZSF JU

Novinka (1.12.2020)

Od pondělí 7. prosince se vrátí prezenční výuka 1. ročníků všech studijních programů ZSF JU

I nadále platí povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách fakulty a dodržování všech bezpečnostních opatření

 

V souladu s rozhodnutím vlády o přechodu do nižšího stupně 3 systému hodnocení PES začne na naší fakultě od pondělí 7. prosince opět prezenční výuka 1. ročníků všech studijních programů. Pro dodržení bezpečnostních opatření budou stávající rozvrhy uzpůsobeny tak, aby počet studentů ve skupině nepřesáhl stanovený limit, tedy maximálně 20 studentů. V rozvrzích bude u některých předmětů docházet k přesunům do větších přednáškových sálů a učeben. Při výuce ve studijních programech, kde je vyšší počet studentů, budou např. přednášky přenášeny do více sálů/učeben. O veškerých přesunech budou vyučující i studenti informováni, proto je třeba sledovat aktuální rozvrh, který bude zveřejněný ve středu 2. 12.

Studijní programy, kde již byla zahájena odborná praxe, pokračují v nezměněném režimu. Možnost prezenční výuky klinických a praktických předmětů u vyšších ročníků zdravotnických studijních oborů/programů stále trvá.

Znovuzavedení kontaktní výuky u studentů 1. ročníků je pro ně velmi důležitým krokem. „Přestože většina vyučujících u těchto studijních programů vedla kvalitní distanční výuku, domnívám se, že žádná forma výuky nemůže plnohodnotně nahradit přímý kontakt se studenty a jejich interakci v průběhu výuky,“ uvedla děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., která věří, že toto uvolnění bude začátkem návratu k běžnému vysokoškolskému vzdělávání.

I nadále platí povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách fakulty. Dezinfekční prostředky jsou k dispozici na všech sálech i učebnách a pracovníci provozně technického oddělení budou zajišťovat prostorovou dezinfekci.  

 

Přiložené obrázky