Nacházíte se zde: Úvod > Odbornice ze ZSF JU vystoupí na semináři na téma Péče o seniory a dlouhodobě nemocné – nové poznatky a zkušenosti

Odbornice ze ZSF JU vystoupí na semináři na téma Péče o seniory a dlouhodobě nemocné – nové poznatky a zkušenosti

Plánovaná akce (2.11.2017)

Odbornice ze ZSF JU vystoupí na semináři na téma Péče o seniory a dlouhodobě nemocné – nové poznatky a zkušenosti

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity pořádá ve čtvrtek 2. listopadu od 9 hodin v zasedací místnosti FF v budově rektorátu (2. patro) seminář na téma „Péče o seniory a dlouhodobě nemocné – nové poznatky a zkušenosti“. V odborném programu, který zajišťuje ZSF JU, vystoupí a do diskuse s účastníky se zapojí kolegyně z Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd a Institutu aplikovaných zdravotně sociálních věd – pracoviště praxe: doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D., Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D., a ředitelka IZSV Mgr. Lenka Šedová, Ph.D. „Seminář je určen zájemcům z odborné veřejnosti, institucí sociální péče, místních zastupitelstev  i laické/občanské veřejnosti,“ uvedl technologický skaut ZSF JU RNDr. Karel Roháček, CSc., z Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví.

Při tomto semináři se bude mluvit o systému sociální péče o seniory v ČR, aktivitách pro seniory a osoby s Parkinsonovou chorobou, o možnostech smyslové aktivizace a podpory zdraví seniorů a samozřejmě také o prevenci civilizačních chorob u stárnoucí populace. K hlavním cílům patří tyto: představit vybraná témata z hlediska výzkumu a vývoje, jejichž využití by mohlo být zajímavé pro firemní i státní sektor, zprostředkovat nabídky služeb pro firmy a státní organizace a také zjistit potřeby firem za účelem rozvoje aplikovaného výzkumu a zlepšení spolupráce mezi akademickou, aplikační a státní sférou.

Letos v červenci uzavřela Jihočeská univerzita smlouvu s třeboňskou radnicí, která se týká nového komplexu bydlení pro seniory v Třeboni. Město tam plánuje nabídnout seniorům všechny potřebné služby a odpovídající péči, proto o rady a spolupráci požádalo odborníky ze ZSF JU. Tato smlouva měla velký ohlas a téma zaujalo i další instituce, což potvrzuje potřebnost a užitečnost semináře, který se nyní bude konat na rektorátu JU.

Přiložené obrázky