Nacházíte se zde: Úvod > Tématem konference byla komplexní péče o lidi s Parkinsonovou chorobou

Tématem konference byla komplexní péče o lidi s Parkinsonovou chorobou

Plánovaná akce (12.4.2016)

Tématem konference byla komplexní péče o lidi s Parkinsonovou chorobou

Zdravotně sociální fakulta JU dlouhodobě spolupracuje s Klubem Společnosti Parkinson

Zejména péčí v domácím prostředí a různými metodami, jak lidem trpícím Parkinsonovou chorobou usnadnit život, se zabýval druhý ročník konference, která se konala v přednáškovém sále A budovy Zdravotně sociální fakulty JU Vltava. Zahájila ji děkanka fakulty prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., která věří, že akce zaměřená na takto důležité téma bude pokračovat ve své tradici i v příštím roce. „Program je velice zajímavý a každé takové setkání odborníků rozvíjí nové cesty, které je posouvají k tomu, čemu je nutné se věnovat. Díky těmto akcím rozšiřujeme i vědomosti a dovednosti studentů, kteří s těmito pacienty přijdou do styku jak v sociální oblasti, tak ve zdravotnictví,“ uvedla děkanka.

Mezi účastníky byli i lidé, kteří se s touto nemocí potýkají a snaží se o naplněný život. Na konferenci se podělili o praktické rady, které jim pomáhají například při stravování či v pohybových aktivitách, což bylo cenné jak pro ně navzájem, tak i pro studentky – konference se zúčastnily jak dívky ze sociálních oborů, tak z oborů Všeobecná sestra a Nutriční terapeut. Mnoho příkladů z praxe i různých fint, které získala díky své práci v Logopedické ambulanci Centrum řeči v Českých Budějovicích, se podělila Mgr. Sofie Ritterová. V programu byla zastoupená rovněž Městská charita a prostor dostaly i praktické ukázky, jak cvičit doma, které si připravily studentky ZSF JU Julie Dvořáková a Karolína Kubištová. Předsedkyně českobudějovického klubu společnosti Parkinson ing. Bohumila Šindelářová považuje spolupráci s naší fakultou za naprosto zásadní, a to jak díky pravidelnému kontaktu s odborníky a studenty, tak díky zázemí, které ZSF JU poskytuje klubu v budově E. Destinnové.

Konference připomněla Mezinárodní den Parkinsonovy choroby, neboť 11. 4. 1755 se narodil lékař James Parkinson, který příznaky tohoto onemocnění poprvé popsal. „Téma je velmi aktuální, neboť v současné době tímto neurologickým onemocněním trpí na celém světě cca šest miliónů osob,“ vysvětlila organizátorka PhDr. Lenka Motlová z Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU.

Přiložené obrázky

Přiložené soubory