Nacházíte se zde: Úvod > Odborníci ze ZSF JU se zaměří na prevenci kyberšikany nejen v základních, ale i v mateřských školách

Odborníci ze ZSF JU se zaměří na prevenci kyberšikany nejen v základních, ale i v mateřských školách

Novinka (9.8.2019)

Odborníci ze ZSF JU se zaměří na prevenci kyberšikany nejen v základních, ale i v mateřských školách

ZSF JU vydala příručku Kyberšikana určenou zejména pedagogům, ale i dalším zájemcům o toto aktuální téma

 

Prevence kyberšikany, které se již pátým rokem věnují Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D., z Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU, a student oboru Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory Bc. Ladislav Soldán, zaznamenává velký ohlas u pedagogů a rodičů. Aktuální námět přišel ze školy v obci Řepice na Strakonicku, což je obec s rozvinutým komunitním životem, která získala roku 2012 první místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku. Aktivita zdejších obyvatel se projevila i tím, že ředitelka zdejší mateřské a základní školy vyzvala odborníky z naší fakulty, aby vytvořili pilotní program prevence kyberšikany určený pro děti z mateřské školy, neboť i ty se již s mobilními telefony setkávají.

Je to další krok v tématu, které dr. Švestková a Bc. Soldán systematicky rozvíjejí díky projektu Prevence kyberšikany a ochrana dětí před on-line hrozbami, který pokračuje i v letošním roce za podpory ministerstva zdravotnictví. Nejprve bylo cílem objasnit žákům na 2. stupni vybraných základních škol bezpečné způsoby používání informačních technologií - naučit je tyto technologie používat tak, aby vedly k podpoře sebeúcty, průbojnosti a budování přátelství. Nikoliv, aby pro děti byly internet a sociální sítě nebezpečnou hrozbou, před kterou se nedokážou samy bránit. Další projekt přinese výukový program pro žáky 1. stupně a nyní přišel úkol zaměřit se v tomto tématu ještě i na předškolní děti. „Věková hranice, kdy se děti dostávají k počítačům a mobilům, se totiž posouvá stále níže,“ vysvětluje dr. Švestková. Letos v červnu s Bc. Soldánem přednášela v Řepici v rámci projektu DigiKompas, jehož řešitelem je Jednota školských informatiků, z. s. Setkání s rodiči se konalo ve spolupráci se Spolkem Děti Řepice. Akci pořádala DigiKoalice (Česká národní koalice pro digitální pracovní místa, jejímž cílem je mj. přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR), která si dr. Švestkovou a Bc. Soldána pozvala jako lektory. Vzniklo tam i krátké video (viz odkaz pod touto zprávou).

Dvouhodinová přednáška byla určena rodičům různě starých dětí a sklidila mnoho pozitivních ohlasů. V publiku byli i dva muži pracující v oboru IT, kteří potvrdili, že se lidé na internetu často chovají nezodpovědně. Opět vyšlo najevo, že rodiče si ani neuvědomují rizika spojená s internetem. „Přitom právě oni jsou těmi, kdo může v prevenci a výchově udělat nejvíc. Je důležité, aby rodiče věděli a mluvili s nimi o tom, že vše, co sdílejí na Facebooku a co tam píšou, není vždy v pořádku a může přinést problémy někomu jinému. V budoucnu se to může stát časovanou bombou,“ upozorňuje dr. Švestková, která chce přednášky tohoto druhu nabízet i dalším školám. Stejně tak by ráda získala do projektu nové studenty, protože o toto téma se zajímá stále více organizací. Pokusí se oslovit s touto nabídkou již prváky při zápisech v Rožmberku nad Vltavou.

Toto aktuální téma přehledně a výstižně shrnuje příručka nazvaná Kyberšikana, kterou nyní vydala naše fakulta. Autoři Renata Švestková, Ladislav Soldán a Martin Řehka ji sestavili tak, aby byla čtivá, přehledná a srozumitelná. Je určená především učitelům, školním metodikům prevence, ale i všem, kterým toto téma není lhostejné. „Řešení kyberšikany vyžaduje týmovou práci všech zúčastněných,“ upozorňují autoři. V dnešní mediální době jsou správné návyky pro bezpečné zacházení se sociálními sítěmi a s internetem nezbytně nutné. Dospělí však mohou preventivně a výchovně působit na děti jen tehdy, pokud budou mít dostatek informací a argumentů. To je hlavní předpoklad toho, aby se jejich děti nebo jejich žáci nestali oběťmi či pachateli trestné činnosti v souvislosti s používáním nových komunikačních technologií. 

Přiložené obrázky