Nacházíte se zde: Úvod > Odborníci ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity budou odbornými poradci při vzniku seniorského bydlení v Třeboni

Odborníci ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity budou odbornými poradci při vzniku seniorského bydlení v Třeboni

Plánovaná akce (13.7.2017)

Odborníci ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity budou odbornými poradci při vzniku seniorského bydlení v Třeboni

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity začne spolupracovat na projektu třístupňového bydlení pro seniory v Třeboni. Záměr postavit komplex obytných budov se všemi potřebnými službami je velmi náročný, proto vedení třeboňské radnice oslovilo odborníky ze ZSF JU v Českých Budějovicích. Podpis smlouvy o spolupráci, která bude dlouhodobá, je naplánován na 13. července v 10 hodin na rektorátu Jihočeské univerzity. Poté začne pracovat multidisciplinární tým složený z akademických pracovníků této fakulty a zástupců města Třeboň. 

Cílem je výstavba komplexu obytných budov s navázanou infrastrukturou včetně zajištění lékařského a dalšího personálu. Potřeba nového bydlení pro seniory vyplývá z Komunitního plánu sociálních služeb pro ORP Třeboň na roky 2015 až 2018, který schválilo zastupitelstvo už před dvěma lety. V té souvislosti se radnice letos na jaře rozhodla vybudovat domov se zvláštním režimem pro potřeby pacientů s různými typy demencí. Komplexnost záměru v Třeboni doplňují další dva „stupně“, a to domov s pečovatelskou službou pro osoby, jež nepotřebují stálou péči, a domov pro seniory, u nichž je nutná čtyřiadvacetihodinové péče. A právě to, jak tento areál účelně a prakticky uspořádat, vybavit i jaké služby a aktivity tam začlenit, reprezentuje roli odborníků ze ZSF JU. 

„Moderní trendy v péči o seniory u nás i v zahraničí, které na fakultě sledujeme, úzce propojují zdravotní a sociální péči. Věnují velkou pozornost také různým volnočasovým aktivitám, fyzioterapii a službám wellness, zdravému stravování, kultuře, komunitnímu soužití i tomu, aby se senioři necítili izolovaní od veřejného života,“ popsala vedoucí multidisciplinárního týmu Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D., která má s prací se seniory dlouholeté zkušenosti jak ve zdravotní, tak v sociální oblasti, a svoji akademickou, vědecko-výzkumnou a publikační činnost zaměřuje právě na tuto oblast.

„Spolupráce se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity přinese kromě odborné gesce i prestižní spojení s uznávanou vědeckou institucí s možností dlouhodobé participace v podobě klinického pracoviště pro zaměstnance a studenty univerzity,“ shrnula starostka Třeboně Mgr. Terezie Jenisová. Pro seniorské bydlení našla radnice prostor v areálu bývalých technických služeb pod hrází rybníka Svět. To je ideální poloha vzhledem k blízkosti centra města, okolní přírody i městských lázní v Třeboni. Výhledově by zde mělo vzniknout vzorové klinické pracoviště ZSF JU, kam by mohli studenti chodit na praxi pod vedením vyučujících, a to napříč různými studijními obory. Stejně tak je v plánu zajištění klinické praxe akademiků, které napomůže přenosu soudobých trendů do praxe.

Přiložené obrázky