Nacházíte se zde: Úvod > Studenti prvního ročníku Dětské univerzity ZSF JU zahájili školu slavnostně

Studenti prvního ročníku Dětské univerzity ZSF JU zahájili školu slavnostně

Novinka (8.10.2017)

Studenti prvního ročníku Dětské univerzity ZSF JU zahájili školu slavnostně

Slavnostní přivítání na akademické půdě s hymnami v podání Pěveckého sboru ZSF JU zažily v sobotu děti, které začnou od podzimu studovat Dětskou univerzitu na ZSF JU. O její lekce bývá tradičně velký zájem, proto se organizátoři rozhodli přijmout jak úplné nováčky, tak část malých studentů, kteří už navštěvovali DUJU v minulém roce a mají chuť se dále vzdělávat. Navazující studium bylo ihned zaplněno a na řadu zájemců se z kapacitních důvodů nedostalo. Do prvního ročníku totiž nastoupily další děti, mezi nimi i dvanáctiletá Anička Kočová, která je kvůli svému handicapu upoutána na invalidní vozík. Malí prváci nyní začnou ve dvou skupinách úplně od začátku – a právě pro ně a jejich rodiče i blízké se konala sobotní slavnost v přednáškovém sále A.

Dětskou univerzitu pořádá více fakult Jihočeské univerzity, ovšem ke studiu na naší fakultě se vzhledem k zaměření oborů a kvalitě výuky přihlásil opět nejvyšší počet uchazečů. První ročník je rozdělený na dvě skupiny, v nichž je celkem 28 dětí, a do navazujícího druhého ročníku chodí 18 dětí. Velkou vděčnost za to vyjádřil proděkan pro akademické záležitosti Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D., který v úvodu promluvil k malým studentům. Pochválil je, že mají chuť se něco nového naučit a dozvědět – a mohou tím být užiteční ostatním lidem a vzájemně si vypomoci. „Jsem velmi rád, že jste si vybrali lekce, které vám mohou pomoci vidět život a zdraví jako velké a vzácné dary, které nejsou samozřejmé,“ uvedl a poznamenal, že na to, jak je lidské zdraví cenné, přijde člověk většinou až v pozdějším věku. Děti se během studia na naší fakultě naučí, jak život a zdraví chránit a jak ho i zachránit, podívají se dovnitř sanitky, také si například vyzkoušejí, jak se odebírá krev – ta samozřejmě nebude opravdová, protože vše je pojato jako škola hrou ...Co děláme ve hře jenom jako, možná budeme jednou dělat doopravdy. Třeba se někteří z vás rozhodnou v budoucnu stát se sestrami, záchranáři či lékaři, třeba se pak s některými setkáme při opravdovém studiu na Zdravotně sociální fakultě,“ uvedl proděkan Doskočil a popřál dětem příjemné studium plné ponaučení, ale i prima zábavy.

Každý z nováčků dostal index, který ho bude provázet celým studiem, a také tričko s logem DUJU v podobě obrázku delfína. Výuka se odehraje interaktivní formou a bude badatelsky orientovaná. Součástí bude také několik lekcí pro rodiče, které nabídnou užitečná témata včetně výuky první pomoci. Výuka je v plánu v těchto dnech: 14.10., 4.11., 25.11., 9.12. 2017 a 6.1. 2018.

Přiložené obrázky