Nacházíte se zde: Úvod > Zemřel doc. MUDr. Jan Mareš, CSc., který na ZSF JU vyučoval Fyziologii

Zemřel doc. MUDr. Jan Mareš, CSc., který na ZSF JU vyučoval Fyziologii

Novinka (24.6.2021)

Zemřel doc. MUDr. Jan Mareš, CSc., který na ZSF JU vyučoval Fyziologii

Ve věku nedožitých 73 let zemřel doc. MUDr. Jan Mareš, CSc., který mnoho let učil na naší fakultě Fyziologii. Vzpomínku na uznávaného pedagoga zveřejnila na svém webu 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze: „S doc. Marešem odešel významný reprezentant České fyziologie. V letech 2001 – 2008 byl předsedou České fyziologické společnosti a současně národním delegátem FEPS (The Federation of European Physiological Societies). Byl dlouholetým šéfredaktorem časopisu Československá fyziologie a rovněž členem dvou komisí oborových rad s největším počtem postgraduálních studentů: OR Fyziologie a patofyziologie člověka a OR Neurovědy. V obou velmi intenzivně pracoval a oponoval velké množství dizertačních prací,“ vzpomínají kolegové z 3. LF na doc. Mareše (podrobněji viz odkaz pod touto zprávou).

Od konce 90. let působil pan docent i na Zdravotně sociální fakultě JU, kde přednášel Fyziologii studentům oborů Radiologický asistent, Ochrana veřejného zdraví, Civilní nouzová připravenost a postupně také Zdravotní laborant aj. včetně oboru Fyzioterapie. „Aktivně se také účastnil přípravy akreditačních materiálů. V osobním kontaktu byl velice příjemný a jeho připomínky a podněty k výuce byly velmi přínosné,“ uvedl prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.