Nacházíte se zde: Úvod > Ohlédnutí za 1. ročníkem „Jihočeského dne vědy“

Ohlédnutí za 1. ročníkem „Jihočeského dne vědy“

Novinka (4.5.2018)

Ohlédnutí za 1. ročníkem „Jihočeského dne vědy“

18. 4. 2018, informační a prezentační akce pro odbornou i laickou veřejnost

 

Z iniciativy Kanceláře transferu technologií JU a za organizačního přispění fakult Jihočeské univerzity, Biologického centra ČAV, řady regionálních institucí aplikovaného výzkumu a komerčních firem se uskutečnil ve středu 18. dubna 2018 v areálu Výstaviště České Budějovice, a. s., první ročník akce s názvem Jihočeský den vědy.

Jednalo se o celodenní informační a prezentační akci pro odbornou i laickou veřejnost, zaměřenou na propagaci vědecko-výzkumných, didakticko-naučných, inovačních a komerčních aktivit výše uvedených subjektů. Cílena byla především na žáky základních a středních škol, vědecko-pedagogické pracovníky a zájemce z menších i středních inovačních firem. Probíhala ve dvou výstavních prostorách – v pavilonu T2 „Věda pro děti“ (9–14 h) a v pavilonu T1 „Odborný přednáškový a prezentační program“ (9–16 h), s navazujícím „Večerním diskusním fórem“ (19–21 h).

Mezi organizátory a aktivní účastníky této celodenní akce se zařadila i naše Zdravotně sociální fakulta JU, a to účastí odborníků ze čtyř svých pracovišť (IZSV, UHP, ULZ, UOP – dr. Šulistové, dr. Staskové, doc. Konečné, dr. Kimmera a kol., dr. Roháčka, organizačně též dr. Šedové) a studentů z Dětské univerzity ZSF JU (K. P. Šulisty, A. S. Vorla a C. Vlkové). Ti vytvořili celkem tři stanoviště, v nichž prezentovali zájemcům z řad návštěvníků své odborné dovednosti, vědecké přístroje a pomůcky. V odborném konferenčním programu vystoupila doc. Hana Konečná s přednáškou na téma „Moderní reprodukční technologie a rodina“. Jim všem patří poděkování za práci a čas věnované přípravě i realizaci tohoto odborného setkání.

Zájem o prohlídku našich stanovišť a o podávané informace byl značný, a to především v dopoledních hodinách, kdy většinu návštěvníků tvořili žáci, studenti a jejich pedagogové. Expozici v „dětském“ pavilonu T2 si prohlédl a technické pomůcky osobně vyzkoušel i rektor JU doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., jak je zdokumentováno na přiložených fotografiích.

První ročník „Jihočeského dne vědy“ se tedy zdařil. Lze jen závěrem vyslovit přání, aby tomu tak bylo i u ročníků příštích.

RNDr. Karel Roháček, CSc.

(technologický skaut ZSF JU)

ZSF JU, 27. 4. 2018

Přiložené obrázky