Nacházíte se zde: Úvod > Oranžové květinky pro Mamma Help k Českému dni proti rakovině prodávaly i studentky ZSF JU

Oranžové květinky pro Mamma Help k Českému dni proti rakovině prodávaly i studentky ZSF JU

Novinka (6.6.2019)

Oranžové květinky pro Mamma Help k Českému dni proti rakovině prodávaly i studentky ZSF JU

Poděkování za pomoc při prodeji oranžových květinek přišlo na ZSF JU z organizace Mamma HELP, která 15. května pořádala celostátní veřejnou sbírku k Českému dni proti rakovině. Látkové kytičky, které jsou už dobře známým symbolem, prodávalo v ulicích Českých Budějovic i 26 studentek Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Při této akci pomáhá naše fakulta pravidelně: v letošním roce se studentkám oboru Všeobecná sestra (1. ročník prezenční a kombinované formy) podařilo prodejem květinek vybrat částku 42 403 Kč. „Jedna třetina z této částky putuje na provoz českobudějovického centra Mamma HELP a dvě třetiny na podporu výzkumu a léčby nádorových onemocnění. Moc si vážíme pomoci vašich studentek a děkujeme jim,“ uvedla koordinátorka Mamma HELP centra České Budějovice Ing. Ludmila Kubátová.

Letošním tématem byla prevence plicních nádorů. Studentky prodávaly většinou ve dvojicích, bohužel několik z nich v tomto termínu onemocnělo a nemohlo přijít, ale jejich spolužačky, které na prodej zůstaly samy, se úkolu zhostily se ctí. Dívky byly úspěšné, přestože celý den pršelo a kontaktovat chodce v ulicích bylo o to těžší. „I když se může zdát, že jsou tyhle akce jednoduché, vůbec tomu tak není. Naopak  jsou velmi náročné na komunikační dovednosti, vyžadují notnou dávku empatie, ale i nutnost prostudování problematiky tak, aby studenti dokázali adekvátně odpovědět na otázky spojené s tématem,“ shrnula Mgr. Věra Olišarová, Ph.D., z Institutu aplikovaných zdravotně sociálních věd - pracoviště praxe, pod který spadá i Centrum prevence civilizačních chorob. ZSF JU se touto akcí připojila k celosvětovému projektu Nursing now ČR, jehož cílem je upozornit na význam ošetřovatelské profese a na přínos sester pro společnost.

Přiložené obrázky