Nacházíte se zde: Úvod > Soutěž Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) vyhrála práce zaměřená na sociální téma

Soutěž Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) vyhrála práce zaměřená na sociální téma

Plánovaná akce (16.6.2020)

Soutěž Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) vyhrála práce zaměřená na sociální téma

V osmém ročníku soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ), který se kvůli nutnosti dodržovat aktuální hygienická opatření konal 16. června v sále A s omezenou účastí publika, zvítězila práce nazvaná Locus of control u sociálně exkludovaných Romů. Jejím autorem je Jakub Jestřáb, student 1. ročníku magisterského programu Management sociální práce v organizacích, který téma hodlá pro svoji diplomovou práci ještě rozpracovat a zapojit do výzkumu širší vzorek obyvatel. Druhé místo obsadila práce Viktorie Dvořáčkové ze studijního programu Porodní asistence, která prezentovala téma Porodní dům jako kompromis mezi porodem v domácím a nemocničním prostředí. Na třetím místě skončila Tereza Gregorová ze studijního programu Specializace ve zdravotnictví – obor Radiologický asistent, která se zabývala možnostmi léčby dětských onkologických pacientů. Čtvrtou přihlášenou prací bylo téma Sluchové postižení a jeho etické aspekty v rodinném prostředí a při pracovním zařazení jedince s postižením, které zpracovala Zuzana Železná ze studijního programu Speciální pedagogika.

V úvodu účastníky přivítala proděkanka pro vědu a výzkum prof. Valérie Tóthová, která všem studentům poděkovala za to, že v náročné době letošního jara dokázali své odborné práce dokončit a dovést až k této obhajobě. Na její slova navázala děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. „Velmi si vážím toho, že jste se v této vypjaté době zapojili, věnovali této aktivitě a rozhodli se dnes obhajovat své práce,“ uvedla. Poděkování patřilo také školitelům, kteří kvůli koronavirové krizi měli se studenty omezený kontakt a konzultovali ve ztížených podmínkách, i oponentům. Přihlášené práce hodnotila odborná komise ve složení prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. (předsedkyně komise), doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D., a doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D. Úspěšní studenti dostanou zvláštní peněžní odměnu: za 1. místo 15 000 Kč, za 2. místo 10 000 Kč a za 3. místo 5 000 Kč.

Prof. Tóthová na závěr řekla, že si cení všech přihlášených prací, protože pro studenty to byla práce navíc. „Už to, že jste je připravili, že je zde odprezentujete a jste schopni o nich s námi diskutovat a reagovat na otázky, svědčí o vaší odbornosti a zaujatosti tématem,“ uvedla a zdůraznila, že všechny podněty a připomínky, které při soutěži zazněly, jsou míněny tak, aby studenty dále inspirovaly v práci na tématech. „Vyzkoušeli jste si další způsob vědecké práce a předpokládáme, že v tom budete pokračovat. Je to opravdu velice důležité, protože výsledky výzkumů vždy přinášejí nové informace, které posouvají obory vpřed,“ dodala proděkanka pro vědu a výzkum ZSF JU.

Přiložené obrázky