Nacházíte se zde: Úvod > Pádné argumenty přehledně a výstižně: Sedm mýtů o českých sestrách

Pádné argumenty přehledně a výstižně: Sedm mýtů o českých sestrách

Novinka (18.10.2016)

Pádné argumenty přehledně a výstižně: Sedm mýtů o českých sestrách

Absolventi studijního programu Ošetřovatelství na ZSF JU Jiří Kaas, Kristýna Toumová a Tereza Dušičková sepsali text reagující na diskusi o vzdělávání sester

Sedm mýtů o českých sestrách, tak se jmenuje výstižný text reagující na debatu o úrovni vzdělávání sester v českém zdravotnictví. Je členěný do sedmi kapitol a věcně vyvrací obecné domněnky o tom, že všeobecným sestrám stačí střední škola tak, jako tomu bylo v minulosti. Protože vychází ze znalosti praxe a je napsaný čtivou formou, má šanci oslovit veřejnost novým způsobem: stručnými a pádnými argumenty, které rozbíjejí převládající povrchní informovanost danou politickým taktizováním a mediálním zjednodušením tohoto tématu. Pod textem jsou podepsáni absolventi studijního programu Ošetřovatelství na ZSF JU Jiří Kaas, Kristýna Toumová a Tereza Dušičková, kteří ho chtějí šířit mezi veřejnost zejména prostřednictvím Facebooku a dalších moderních médií a cest.

Impulsů k vytvoření tohoto textu bylo za poslední roky už mnoho a nyní se sečetly, vysvětlil Mgr. Jiří Kaas, který působí na Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU. Minulý pátek mu vyšel na toto téma článek v Domažlickém deníku (odkaz je pod touto zprávou), který se stal podkladem i pro text o sedmi mýtech. Potřebu vyjádřit svůj názor pocítil Mgr. Kaas poté, co si v tomto deníku přečetl článek středoškolsky vzdělané sestry, že další vzdělání už pro tuto profesi není potřeba. „Nemohl jsem to přejít bez povšimnutí, musel jsem reagovat. Redakce mi to umožnila, v tištěné verzi jsem musel svůj příspěvek zkrátit, ale na jejich webu ho uveřejnili celý. Pocházím z Domažlicka, proto jsem napsal do zdejší mutace Deníku, ale mým cílem bylo dostat tyto argumenty do širšího povědomí, aby se pravdivé informace dostaly k dezorientované laické veřejnosti,“ vysvětlil autor.

Na Střední zdravotnickou školu vstoupil roku 2004, takže byl jeho ročník prvním, z něhož vyšli jako absolventi zdravotničtí asistenti. Díky tomu si na vlastní kůži ověřil, co ho naučila střední škola a s jakými poznatky a dovednostmi by po ní vstoupil do praxe – i to, jaké znalosti a zkušenosti by mu chyběly a proč má podle něho smysl doplnit si pro tuto profesi vzdělání na vysoké škole. „Posledním impulsem k rozhodnutí, že se pokusím tyto argumenty nějak stručně a věcně shrnout, bylo nedávné založení Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester, jehož prezidentkou je naše kolegyně Mgr. Jana Maňhalová. Zúčastnil jsem se ustavující schůze a opět vyslechl řadu argumentů. Napadlo mě, že je dosud veřejnosti nikdo nepředložil takto uceleně a souhrnně. Spojil jsem síly ještě s kolegyněmi Kristýnou Toumovou a Terezou Dušičkovou, které rovněž absolvovaly obor Všeobecná sestra. Všichni nadále působíme na fakultě, nicméně stále udržujeme úzký kontakt s klinickou praxí. Kolegyně Dušičková prostřednictvím oddělení ARO, kolegyně Toumová na chirurgii a já v rámci zařízení sociálních služeb pro seniory,“ vysvětlil Mgr. Kaas.

Text Sedm mýtů o českých sestrách (v příloze této zprávy) šíří autoři jako svoji soukromou iniciativu, kterou nespojují s žádnou institucí ani organizací – je to jejich vlastní názor podložený znalostmi ze škol i z praxe. Věří, že díky tomu mají šanci oslovit veřejnost přímo a získat si důvěru i zaslouženou pozornost. „Moc prosíme každého, komu není lhostejné, kdo o nás a naše blízké bude v budoucnu pečovat, šiřte tuto zprávu dál,“ vyzývají v závěru svého textu.