Nacházíte se zde: Úvod > Po promocích, které znamenají loučení s fakultou, následuje imatrikulace nově přijatých studentů

Po promocích, které znamenají loučení s fakultou, následuje imatrikulace nově přijatých studentů

Novinka (11.10.2018)

Po promocích, které znamenají loučení s fakultou, následuje imatrikulace nově přijatých studentů

Slavnostní i dojemnou atmosféru loučení měly promoce absolventů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, které se ve třech skupinách konaly ve čtvrtek 11. října 2018 v českobudějovickém Domě kultury Metropol. V podzimním termínu úspěšně zvládlo státní závěrečné zkoušky celkem 153 absolventů, devět z nich s vyznamenáním. Tři absolventky magisterských studijních oborů získaly Cenu rektora – ta se uděluje absolventům magisterských studijních oborů, jejichž celkový výsledek SZZ byl klasifikován známkou výborně a vážený studijní průměr za celé studium do průměru 1,20. „Cenu rektora obdržela jedna absolventka z navazujícího magisterského oboru Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, jedna absolventka z oboru Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech a dále absolventka z oboru Civilní nouzová připravenost,“ upřesnila vedoucí studijního oddělení ZSF JU Mgr. Květa Polenová.

V úvodu přivítala všechny přítomné děkanka Zdravotně sociální fakulty JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Poděkovala absolventům, že si vybrali právě naši fakultu, a popřála jim, aby svou profesi vykonávali vždy na vysoké odborné úrovni a aby jim přinášela hodně radosti a uspokojení. Zdůraznila, že se připravili na profese, které na rozdíl od některých jiných nejsou pouhým zaměstnáním, ale skutečně významným posláním  náročným nejen na vysokou odbornou erudovanost, ale rovněž na pevné etické a morální hodnoty a v neposlední řadě i na pohotovou způsobilost a každodenní obětavost. V těchto povoláních se totiž budou setkávat s lidmi, kteří se ocitli v nejnáročnějších životních momentech. „Stáváte se jejich nadějí, jejich světlem, jejich zítřkem. A pamatujte, že někdy i jen váš pouhý úsměv, přívětivé jednání či jen vyřčené slovo od srdce může lidem odkázaným na pomoc v nemoci či nouzi pomoci mnohem více, než by se dalo předpokládat,“ uvedla.

Během doby strávené na fakultě studenti poznali i neradostné stránky života společnosti spojené s nemocí, invaliditou, starobou, ale i s fyzickým i duševním utrpením. Učili se tyto strasti vidět, vnímat, cítit a hlavně na ně hluboce lidsky a pohotově reagovat a účinně je pomáhat překonávat. Slavnostní akt promoce je nyní přeřadil do skupiny lidí, kteří všechno to, co se ve svém oboru naučili, musí začít svědomitě uplatňovat. „Všude – doma, na svém pracovišti, prostě kdekoliv budou vždy lidé očekávat vaše skutečné, opravdové a upřímné profesionální porozumění, soucit a schopnost poskytovat pomoc s neokázalou láskou a hlubokým profesionálním citem,“ řekla absolventům děkanka prof. Tóthová a popřála jim pevné zdraví, štěstí, radost v srdci i schopnost dávat druhým najevo lásku i přátelství – a také hodně odvahy.

Na závěr k absolventům promluvil za Jihočeskou univerzitu prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., prorektor pro vnitřní hodnocení. Podotkl, že na Zdravotně sociální fakultu JU nepřicházejí lidé studovat jen pro titul, ale mají vznešenější cíle – všem popřál, aby se i díky práci současných absolventů stal svět lepším prostorem pro život. Zdůraznil, že pro profese, na něž naše fakulta připravuje, je zcela zásadní etika, aby se potřební lidé dočkali pomoci v kvalitní míře a s pochopením. „Dobrou mysl jim musíte dodávat právě vy,“ řekl absolventům a popřál jim takové uplatnění, které jim umožní získané znalosti dále rozvíjet a prožít naplněný život. Zároveň upozornil, že tato povolání jsou psychicky náročná i pro ty, kteří je vykonávají – často bývají ohroženi syndromem vyhoření. Všem absolventům proto popřál i hodně štěstí v osobním životě a také pokoru. „Svět je složitý a k řešení vedou různé cesty. I slepé uličky mají význam a mnohdy jsou pro poznání důležitější než cesty přímé,“ dodal prorektor JU prof. Jiroušek.

Přiložené obrázky