Nacházíte se zde: Úvod > Pochvala z Městské charity za Noc venku: "Jsme rádi, že studenti vaší fakulty mají sociální cítění."

Pochvala z Městské charity za Noc venku: "Jsme rádi, že studenti vaší fakulty mají sociální cítění."

Novinka (29.11.2017)

Pochvala z Městské charity za Noc venku: "Jsme rádi, že studenti vaší fakulty mají sociální cítění."

Poděkování z Městské charity České Budějovice v souvislosti s nedávnou Nocí venku přišlo dnes na adresu děkanky ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthové, Ph.D. Týká se studentek sociálních oborů a také jejich vyučující Mgr. Dagmar Dvořáčkové, Ph.D., díky níž se i letos podařilo získat pro tuto akci dostatečné množství dobrovolníků. Pracovníci Terénního programu a Domu sv. Pavla děkují za umožnění spolupráce při této akci, která se za podpory naší fakulty v Českých Budějovicích uskutečnila již počtvrté. Konala se ve čtvrtek 23. listopadu v českobudějovické literární kavárně Měsíc ve dne.

"Studenti se jako dobrovolníci aktivně zapojili do samotné organizace, čímž nám velmi pomohli, a přispěli tak k úspěšnému zvládnutí celé akce, která i díky nim proběhla v pohodové atmosféře. Níže uvedení studenti projevili zájem pomáhat nám s organizací akce, která je zaměřena na podporu osob bez přístřeší. Jelikož tato cílová skupina není mezi veřejností příliš oblíbená, nás samotné opět velmi mile překvapil a potěšil zájem studentů. Jsme rádi, že studenti vaší fakulty mají sociální cítění a jsou tak opravdu na svém místě," je uvedeno v dopise.

Pochvala patří studentkám z 2. ročníku prezenčního studia, obor RPB Anežce Kvardové, Dominice Pavelkové a Janě Interholzové, dále studentkám ze 3. ročníku prezenčního studia, obor SP Kateřině Rozsárové, Anetě Vojčové, Taťáně Zatloukalové, Nikole Martínkové, Lence Liškové, Kristýně Malivojevičové a Nikole Zelenkové. "Spolupráce s těmito studentkami byla bezproblémová a velice příjemná," hodnotí autoři dopisu, který podepsali ředitel Městské charity Mgr. Josef Hes, vedoucí Terénního programu Bc. Ingrid Dulawová a vedoucí Domu sv. Pavla Bc. Petra Vohlídalová.

 

Přiložené obrázky