Nacházíte se zde: Úvod > Pochvaly pro studentky sociálních oborů

Pochvaly pro studentky sociálních oborů

Novinka (24.3.2016)

Pochvaly pro studentky sociálních oborů

Přišla poděkování z Domova pro seniory Chvalkov a z obecně prospěšné společnosti Tichý svět

Sváteční období bývá nejvhodnějším časem pro pozitivní zprávy, které působí jako osvěžení a povzbuzení. Je skvělé, že z tohoto zdroje můžeme stále čerpat: nadčasové jsou pochvaly pro naše studenty za to, že dokážou udělat i něco navíc, než je povinné, podpořit dobrou věc a povzbudit potřebné. Tak jako studentka Lucie Tourková, kterou písemně pochválila ředitelka Domova pro seniory ve Chvalkově. "Opakovaně u nás vykonává praxi a pravidelně se i ve svém volném čase účastní akcí našeho domova v průběhu celého roku. Lucie je empatická, komunikativní a mezi našimi klienty a členy personálu velmi oblíbená. Vaší fakultě přejeme více takto aktivních studentů," uvedla ředitelka Ludmila Hoffelnerová.

Další pochvala patří studentkám Daniele Sopkové a Kateřině Ježkové, jejichž aktivitu ocenila manažerka pobočky Tichý svět Mgr. Gabriela Kocmichová. Když si dívky domlouvaly odbornou praxi na letní semestr, právě tato organizace řešila, jakým způsobem prodat kalendáře Tichá místa, jejichž výtěžek byl učený na sociální služby pro osoby se sluchovým postižením, zejména online tlumočení do českého znakového jazyka. "Studentky aktivně přišly s nápadem zapojit oficiálně fakultu do prodeje a také se aktivně prodeje kalendářů ujaly. Naše spolupráce byla smysluplná a užitečná, všichni zúčastnění z ní měli velkou radost a položila základy věcí příštích," shrnula manažerka.

Přiložené obrázky