Nacházíte se zde: Úvod > Pochvaly pro studenty Šimona Trněného a Adélu Svobodovou za lekce první pomoci ve školách

Pochvaly pro studenty Šimona Trněného a Adélu Svobodovou za lekce první pomoci ve školách

Novinka (13.3.2018)

Pochvaly pro studenty Šimona Trněného a Adélu Svobodovou za lekce první pomoci ve školách

Studenti druhého ročníku oboru Zdravotnický záchranář Šimon Trněný a Adéla Svobodová navštěvují už od loňského roku střední školy a učiliště a učí tam základy první pomoci. Je to jejich dobrovolná činnost, kterou si sami vymysleli, protože jsou přesvědčeni o tom, že je potřebná. „Na začátku mi řekli, že sami vidí, že veřejnost poskytování první pomoci moc nezvládá, tak se toho ujali,“ říká proděkanka pro studijní a sociální záležitosti Mgr. Ivana Chloubová, která si této studentské iniciativy velmi váží.

Jiní zástupci fakulty už řadu let jezdí do středních škol v rámci RoadShow, které začaly díky univerzitnímu projektu ScienceZOOM a měly tak velký úspěch, že je fakulta poté začala pořádat i sama. Avšak Šimon Trněný a Adéla Svobodová jdou vlastní cestou – školy si kontaktují sami a připravili si i vlastní prezentaci, což proděkanka velmi oceňuje, protože je to práce navíc. Zásady první pomoci ukazují středoškolákům, s nimiž jednají neformálně jako s vrstevníky, na modelu zapůjčeném ze ZSF JU. Jejich lekce mají velký ohlas i díky tomu, že jsou vedeny neformálně a přátelsky. Ze škol už přišla řada pochval, z nichž vybíráme:

„V pátek 23. února se oba celé dopoledne věnovali 80 žákům třetího ročníku střední průmyslové školy ve Strakonicích v rámci projektu "Základy první pomoci". Je velmi dobře, že jejich snaha zvednout úroveň znalostí a praktické techniky při záchraně lidského života je zaměřena na středoškolskou mládež. Zároveň se žáci dozvěděli informace o Jihočeské univerzitě, které jim pomohou při výběru dalšího vzdělávání. Rádi této spolupráce využijeme i nadále, celá akce byla přínosná a smysluplná.“ Mgr. Ivana Váchová, učitelka tělesné výchovy na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice

„Vystupování studentů bylo profesionální a našim žákům se přednáška velice líbila. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.“  Eva Malíková, SZŠ a SOU Č. Krumlov

„Chtěl bych touto cestou poděkovat Šimonu Trněnému a Adéle Svobodové za přínosnou a profesionálně vedenou prezentaci zásad první pomoci, která se konala v pátek 10. 11. 2017 na našem učilišti ve Vodňanech. Těším se, že budeme moci pokračovat ve spolupráci i v dalším školním roce.“  Ing. Vladimír Kuba, zástupce ředitele Středního odborného učiliště služeb Vodňany

 

 

Přiložené obrázky