Nacházíte se zde: Úvod > Poděkování z Oblastního spolku Českého červeného kříže studentovi Jakubu Jestřábovi

Poděkování z Oblastního spolku Českého červeného kříže studentovi Jakubu Jestřábovi

Novinka (2.6.2020)

Poděkování z Oblastního spolku Českého červeného kříže studentovi Jakubu Jestřábovi

Student prvního ročníku programu Management sociální práce v organizacích Jakub Jestřáb dlouhodobě spolupracuje s kolegy z Oblastního spolku Českého červeného kříže Plzeň - město a Rokycany, kteří si jeho práce velmi cení. Ředitelka oblastního spolku Lada Brožová nyní na děkanát zaslala poděkování za to, jak účinně jim pomáhal v nedávném těžkém období. „Během krize v souvislosti s koronavirem jsme zažívali velmi těžké časy. Ze dne na den na nás byla uvalena spousta povinností, současně jsme ale přišli o veškeré příjmy z pořádání kurzů, které jsou naším hlavním zdrojem příjmů. Díky spolupráci s kolegou Jakubem Jestřábem (a dalšími členy) jsme nakonec toto období přečkali a odnesli jsme si z něj mnoho úspěchů a zkušeností,“ uvedla.

Hned na počátku vytvořili metodiky a edukační videa pro města a obce v Plzeňském kraji. To jim usnadnilo rozjezd dobrovolnických programů, které se zaměřovaly převážně na péči o seniory a osamělé osoby. Tyto metodiky a výuková videa rozeslali úředníci Plzeňského kraje všem městům a obcím a lidé z Českého červeného kříže jim pak poskytovali pomoc a koordinaci.

Další spolupráci popisuje paní ředitelka Brožová takto:

„Následně jsme se pustili do projektu webináře pro sociální služby „Koronavirus – úvod do mikrobiologie, epidemiologie a hygieny v sociálních službách“. Pan Jestřáb kompletně připravil projekt online distančního odborného vzdělávání (nastavení programu – cílové skupiny, výstupní kompetence, jednotlivé moduly včetně jejich obsahu za užití evidence base social work, příprava studijních materiálů a jejich průběžná aktualizace) pro PSS, SP a NLZP. Následně se podílel na propagaci, koordinaci, vlastní výuce i konzultační činnosti. Když se objevila možnost financovat projekt z nadačního fondu a umožnit tak sociálním službám jeho absolvování zdarma, vypracoval žádost a postaral se o administraci. Nadační rada naši žádost schválila a následně jsme provedli 10 školení s následnými konzultacemi. Na tomto projektu měl pan Jestřáb lví podíl a odpracoval valnou většinu přípravných, koordinačních, vzdělávacích i konzultačních aktivit. V průběhu projektu webináře jsme získávali od účastníků zpětné vazby a ohlasy na p. Jestřába byly velmi pozitivní. I já jsem se zúčastnila několika webinářů jako druhý lektor a byla jsem s jeho vedení kurzu velmi spokojena. Pro příklad uvádím některé zpětné vazby:

Informace byly podány srozumitelně a v souvislostech - v rámci své práce mám dostatek podnětů pro revizi dokumentace ve službách týkající se konkrétních SQ (14, 9, 3, 12 apod.). Dalším efektem je povědomí, kde se nejčastěji chybuje a čemu dát více pozornosti.

Vím, jak účinněji chránit sebe i naše klienty, v jakých případech používat roušku, respirátor, jak správně mýt a dezinfikovat ruce, jakými doporučenými postupy se řídit nejen v aktuální době, dozvěděla jsem se praktické informace o postupech, které využiji v kontaktu s klienty. A také už vím, jaké písemné postupy (opatření) by měly být vypracovány, kdo by za ně měl zodpovídat.

.... i když z praxe znám zpětnou vazbu, že "tohle je přeci jasné, to víme", pracovníkům to mohlo připomenout, že i tyto údaje mají svůj odborný základ a můžeme to pomáhat rozlišovat správné (relevantní) informace od blbostí, které zvládá společnost produkovat.

S panem Jestřábem je dlouhodobě skvělá spolupráce a zapojuje se do mnoha činností OS nejen v době krize. Pravidelně přednáší v rámci kurzů ZZA témata hygieny, epidemiologie a práva. Společně pracujeme na školeních pro sociální služby akreditovaných MPSV a školeních psychosociální péče pro dobrovolníky ČČK. Jeho velký přínos vidím také během porad, kde promýšlíme a připravujeme nové projekty a činnosti. Takových spolupracovníků jako je pan Jestřáb bych potřebovala víc,“ shrnula ředitelka Lada Brožová. Děkujeme!

Přiložené obrázky