Nacházíte se zde: Úvod > Projekt zaměřený na nefarmakologické intervence u pacientů léčících se pro kardiovaskulární choroby skončí v lednu 2020

Projekt zaměřený na nefarmakologické intervence u pacientů léčících se pro kardiovaskulární choroby skončí v lednu 2020

Novinka (13.12.2019)

Projekt zaměřený na nefarmakologické intervence u pacientů léčících se pro kardiovaskulární choroby skončí v lednu 2020

Cílem projektu podpořeného z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora zdravotně preventivních aktivit v rámci zdraví 2020 v Jihočeském kraji bylo rozšířit metodiku nefarmakologických intervencí u pacientů léčících se pro kardiovaskulární choroby na další pacienty v Jihočeském kraji, a přispět tak ke zlepšení jejich kvality života. V projektu byla využita původní, ověřená metodika z národního vědeckého projektu Intervenční postupy v preventivní kardiologii – MZ ČR AZV 15-31000A.

„Intervence, které realizujeme v průběhu celého roku, jsme díky této dotaci mohli intenzivněji šířit mezi laickou i odbornou veřejnost. V říjnu 2019 jsme otevřeli skupinový kurz kardio intervence v Centru prevence civilizačních chorob Zdravotně sociální fakulty JU. Během období červen–prosinec prošlo intervencí 40 klientů, z toho 10 bylo součástí skupinové intervence. Zbylých 30 prošlo individuální intervencí. V průběhu individuální intervence čtyři účastníci intervenci nedokončili, tj. nedostavili se na výstupní vyšetření," uvedla řešitelka projektu Mgr. Lenka Šedová, Ph.D., z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU.

Skupinovou intervenci tvořilo 10 žen ve věku od 62 do 76 let. Setkání probíhá (konec intervence je plánován na první týden v lednu) ve čtvrtek od 13 hod. v Centru prevence civilizačních chorob (Nerudova 53a). Ženy byly nejčastěji léčeny pro vysoký krevní tlak (hypertenzi) a vysoký cholesterol (dyslipidémii). Průběh skupinové intervence byl sestaven ze vstupního vyšetření (změření tělesné výšky, zjištění tělesné váhy, určení BMI, hodnot celkového cholesterolu, cukru a krevního tlaku). Novým prvkem, který jsme do těchto intervencí zahrnuli, bylo vyšetření posturografem (přístroj se užívá ke kvalitativnímu zhodnocení rovnováhy). Pacientky ve skupinové intervenci byly seznámeny s harmonogramem skupinových setkání a témata si mohly určit podle svých zájmů. Každé setkání zároveň probíhá cvičení s fyzioterapeutem (60 minut cvičení v tělocvičně). Stejný servis vyšetření bude proveden na konci intervence, první týden v lednu. Zjištěné výsledky budou porovnány, půjde o zhodnocení výsledků intervence a změn životního stylu, který si pacienti osvojili během 12 týdnů. Výsledky budou součástí podkladů pro argumentaci a přesvědčení odborné i laické veřejnosti v pokračování těchto intervencí. 

Individuálních intervencí bylo realizováno celkem 30, z čehož 4 pacienti intervenci nedokončili. Individuální intervence probíhají v konzultacích se sestrou. Vstupní a výstupní servis zahrnuje určení tělesné výšky, váhy, BMI, celkového tuku, celkového cholesterolu, krevního cukru, krevního tlaku. Z 26 pacientů je 10 mužů (věk 26–62 let). Zbylé jsou ženy. Během individuální intervence měli pacienti možnost využít individuálních konzultací fyzioterapeuta a nutriční specialistky. U každého max. 2 hodiny.

Celkové výsledky jak skupinové, tak individuální intervence jsou srovnatelné s výsledky primárního projektu (Intervenční postupy v preventivní kardiologii – MZ ČR AZV 15-31000A). Ukazuje se, že participace pacientů ve skupinové intervenci má lepší dopad a menší počet pacientů tuto intervenci opouští nedokončenou. Je ovšem pravdou, že větší zájem je o individuální intervence, neboť zde není vysoký nárok na čas. Oba typy intervencí budeme nadále v centru realizovat. Během projektu došlo k navázání dalších kontaktů s lékaři českobudějovické nemocnice a jiných zdravotnických zařízení.

Podpořeno z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora zdravotně preventivních aktivit v rámci zdraví 2020 v Jihočeském kraji.

Přiložené obrázky