Nacházíte se zde: Úvod > Hlasování v celostátní anketě Fakulta Roku je prodloužené do konce března

Hlasování v celostátní anketě Fakulta Roku je prodloužené do konce března

Novinka (12.3.2017)

Hlasování v celostátní anketě Fakulta Roku je prodloužené do konce března

Dejte svůj hlas ZSF JU! Zapojit se mohou současní i bývalí studenti do 24 měsíců od ukončení studia

Až do konce března mohou studenti a absolventi hlasovat v šestém ročníku projektu Fakulta Roku, který je navíc propojený s dalšími projekty pro studenty středních škol a gymnázií: MapaŠkolství.cz a TOP Maturanti aneb KamNaVejšku.cz, a zároveň je napojen na Facebook s kontakty na více než 40 000 studentů středních škol. Hlasovat lze jednoduchou formou na webu Fakulta Roku, a to prostřednictvím facebookových stránek. Naši fakultu lze najít na této adrese: http://fakultaroku.cz/skoly/195/

Cílem organizátorů je zaznamenat pohledy studentů či čerstvých absolventů na svoji školu. „Tento pohled je podle nás zásadní a vypovídá o kvalitě výuky a prostředí pro výuku více, než například citace v odborných časopisech či počet zahraničních studentů, jakkoliv tato kritéria považujeme za důležitá. Posouzení kvality školy z pohledu studentů a čerstvých absolventů je podle nás kritérium, podle kterého by se měli řídit budoucí vysokoškoláci, nyní studenti středních škol. Těm chceme projektem pomoci v jejich rozhodování, na jakou fakultu či školu se přihlásit,“vysvětlují organizátoři. Hlasovat je možné do 28. února 2017. Výsledky hlasování se pak veřejnost dozví z webu i z médií. Je to skvělá možnost propagovat fakultu a její obory, mimo jiné se ZSF JU díky tomu představuje i zde: http://kamnavejsku.cz/#p=90

Loni se změnila metodiku celého projektu, a to podle rad sociologů, zástupců akademické sféry a firemního sektoru. Oproti minulým ročníkům se nyní mohou do hlasování zapojit jen studenti a absolventi, kteří ukončili bakalářské nebo magisterské studium v uplynulých 24 měsících. V anketě studenti a čerství absolventi odpovídají na 20 otázek + 4 otázky doplňkové. Kromě hodnocení samotné kvality výuky, do něhož spadá například zajímavost a pestrost výuky, ale také dostupnost studia v zahraničí a několik dalších aspektů, je součástí dotazníku i hodnocení vybavenosti školy, administrativního zázemí a prestiže školy nebo názor na dodržování pravidel ze strany vedení a učitelů.

Vyplnění otázek je rychlé a jednoduché. S nejlepším svědomím věříme, že hlasování má vypovídající hodnotu. Asi není reálné, že se zúčastní všichni studenti nebo absolventi všech škol v ČR. Ale čím více studentů a absolventů se do projektu zapojí, tím budou mít výsledky větší vypovídací hodnotu. I vy nám můžete pomoci tím, že o Fakultě Roku řeknete svým kamarádům a spolužákům,“ vyzývá koordinátorka projektu Jana Mlynáriková.

Účast v anketě je dobrovolná a není omezena kontrolovaným výběrem respondentů. Její výsledky jsou proto nereprezentativní pro populaci vysokoškolských studentů v České republice a nelze na jejich základě činit obecné závěry. I tak je však projekt Fakulta roku  v českém prostředí unikátním počinem, který má potenciál rozšířit spektrum dostupných informací  o podmínkách studia na českých vysokých školách. Ročně v této anketě hlasuje více než 20 000 studentů.

ZSF JU najdete na adrese: https://www.facebook.com/zsfju/

Přiložené obrázky