Nacházíte se zde: Úvod > Posluchači se seznámili s vlivem farmakoterapie na riziko pádů a s pravidly podávání vybraných léků

Posluchači se seznámili s vlivem farmakoterapie na riziko pádů a s pravidly podávání vybraných léků

Novinka (18.10.2018)

Posluchači se seznámili s vlivem farmakoterapie na riziko pádů a s pravidly podávání vybraných léků

Seminář nazvaný „Vliv farmakoterapie na riziko pádů; management podání vybraných lékových skupin pacientům“ se konal ve středu v sále F budovy ZSF JU. Byl určený pro sestry i lékaře z nemocnic Jihočeského kraje a setkal se s velkým ohlasem. Přilákal téměř 50 lidí, mezi nimiž převažovaly sestry, ale přišli i lékaři, farmaceut a čtyři studentky Ošetřovatelství.

Cílem semináře bylo seznámit účastníky s vlivem farmakoterapie na riziko pádu a s podáváním vybraných lékových skupin pacientům (např. podávání léčiv do sond, drcení léků, podávání transdermálních systémů, inzulinů či LMWH). Účastníci vyslechli příspěvky tří lektorů: prof. RNDr. Jiřího Vlčka, CSc., PharmDr. Martina Doseděla, Ph.D., a PharmDr. Josefa Malého, Ph.D. Seminář se uskutečnil v rámci projektu AZV: Analýza faktorů ovlivňujících riziko pádů – možnosti zapojení sester a farmaceutů do minimalizace tohoto rizika (reg. č. 16-33463A).

Přiložené obrázky