Nacházíte se zde: Úvod > Poté, co naplnila svůj účel, ukončila Linka sociální podpory COVID provoz

Poté, co naplnila svůj účel, ukončila Linka sociální podpory COVID provoz

Novinka (19.5.2020)

Poté, co naplnila svůj účel, ukončila Linka sociální podpory COVID provoz

Aktuální služba ZSF JU měla velký ohlas - téměř čtyři sta telefonátů a e-mailů

 

Linka sociální podpory COVID, kterou zřídila Zdravotně sociální fakulta JU v souvislosti s náročnou ekonomickou a sociální situací při pandemii nového koronaviru, ukončila po téměř měsíční činnosti provoz. Od 17. dubna tam mohli bezplatně získávat informace lidé, které postihla současná pandemie a potřebovali poradit, zda a jak mohou dostat sociální dávky. Linka splnila svůj účel: tři studentky vedené doc. PhDr. Alenou Kajanovou, Ph.D., a Mgr. Stanislavem Ondráškem zodpověděly stovky otázek lidí, pro které se v této nepřehledné době staly významnou oporou. Pomohly jim zorientovat se v systému dávek a najít tu, která se jich týká. Obraceli se na ně také lidé, kteří se nemohli dovolat na příslušné úřady kvůli aktuálně přetíženým krizovým linkám, případně si chtěli ještě ověřit informace, které od úředníků dostali.

Celkem Linka sociální podpory COVID zaznamenala téměř čtyři sta telefonátů a e-mailů, nejčastěji od osob samostatně výdělečně činných: nejvíc se lidé ptali na výplaty ošetřovného, nárok na okamžitou pomoc – dávky hmotné nouze, podnikatelé se dotazovali, o co konkrétně mohou žádat, lidé se ptali i na podporu v nezaměstnanosti, výplaty nemocenské apod. Všichni dostali odpověď, v některých případech tým z Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU ještě téma konzultoval s pracovníky ČSSZ nebo jiných institucí. „Nejsložitější byly otázky od cizinců, kteří k nám přijeli za prací a řešili, za jakých podmínek se mohou vrátit domů,“ uvedla doc. Kajanová, která s nápadem nabídnout veřejnosti tuto potřebnou službu přišla. Linka sociální podpory COVID fungovala pod Institutem aplikovaných zdravotně sociálních věd ZSF JU, který už nabízí například bezplatnou revmatologickou a laktační poradnu.

Zájem o linku se vždy zvýšil v situaci, kdy o ní informovala média – největší nápor zaznamenala po rozhovoru, který živě odvysílala Česká televize ve svém ranním pořadu Studio 6. Ten den linku vytížilo asi sto telefonátů – všechny rozhovory byly anonymní, ale lze předpokládat, že se dotazovali lidé z celé České republiky. U telefonu a mailu se střídaly tři studentky ZSF JU, magisterského studijního programu Management sociální práce v organizacích, které už se v problematice sociálních dávek, podpoře v nezaměstnanosti, výplatách nemocenské, ošetřovného atd. dobře orientují, případně vědí, s kým se o detailech rychle poradit. Spuštění linky navíc samozřejmě předcházelo proškolení a pečlivé nastudování informací. Obtížnější než radit s dávkami však pro studentky bylo, když musely volající zklamat, že opravdu nemají na žádnou podporu nárok. „Často se totiž na nás obraceli lidé, kteří se svými žádostmi na úřadech neuspěli a zkoušeli ještě nás, zda pro ně nenajdeme nějakou záchranu,“ uvedla doc. Kajanová. Podle studentek to byla skvělá praxe, v níž se cítily opravdu užitečné a navíc si uvědomovaly obrovskou zodpovědnost své práce. Děkanka fakulty Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., celému týmu poděkovala za mimořádné aktivity související s poskytováním poradenství. „Jsem velmi hrdá, že jste studentkami právě naší fakulty a již nyní vím, že jste si zvolily profesi, která Vás bude bavit a kterou budete vykonávat upřímně a svědomitě, neboť jste své předpoklady prokázaly již nyní," napsala děkanka studentkám.

Přiložené obrázky