Nacházíte se zde: Úvod > Téma „Aktuální bezpečnostní hrozby“ mělo velký ohlas. Zájemců přišlo tolik, že se ani nevešli do sálu

Téma „Aktuální bezpečnostní hrozby“ mělo velký ohlas. Zájemců přišlo tolik, že se ani nevešli do sálu

Plánovaná akce (16.4.2019)

Téma „Aktuální bezpečnostní hrozby“ mělo velký ohlas. Zájemců přišlo tolik, že se ani nevešli do sálu

Velký zájem publika vzbudila přednáška Ing. Lenky Brehovské, Ph.D., z Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva na téma „Aktuální bezpečnostní hrozby“, kterou ZSF JU uspořádala v úterý 16. dubna od 13 hodin. Přednáškový sál A byl úplně plný a další studenti si dokonce museli přinést k sezení i lavice. Dr. Brehovská zapojila do přednášky i posluchače a diskuse byla velmi živá. Díky tomu, že představila aktuální bezpečnostní hrozby v číslech, si každý mohl udělat vlastní představu o situaci. "Doktorka Brehovská v nás přednáškou zanechala lepší pocit ohledně bezpečnostní situace, ať už ohledně terorismu, nebo migrace. Není nutné se tolik bát, situace není zase tak špatná, jak ji líčí média," shrnula vyznění této přednášky jedna z organizátorek Mgr. Eva Macasová, Ph.D., z Kanceláře pro vědu a výzkum ZSF JU. Akce se konala v rámci projektu OP VVV Rozvoj JU – Kapacity pro VaV.

Vybrané téma bylo velmi významné, protože tvář bezpečnostního světa se dynamicky vyvíjí a státy i společenství musí pružně reagovat na rychle se vyvíjející hrozby, se kterými se setkáváme. Od konce 50. let narůstá intenzita teroristických akcí a mění se ideologie teroristických činů. Zvyšuje se počet ozbrojených konfliktů a špatná reakce států zapříčiňuje zhoršení životních podmínek pro miliony lidí. Živelní události přicházejí s mnohem větší razancí, které s sebou nesou velké množství ztrát na životech a degradaci životního prostředí. Sofistikované technologie se občas vymknou kontrole. Velké antropogenní havárie ohrožují životy obyvatel a zamořují životní prostředí mnohdy i na desítky či stovky let. Setkáváme se s pojmy, jako je ohrožení blackoutem, narušení kyberprostoru, superbakterie a mnoho dalších. Aktuálních bezpečnostních hrozeb je mnoho. Pro adekvátní reakci na bezpečnostní hrozby je však důležitá jejich znalost a dobrá připravenost. 

Přiložené obrázky