Nacházíte se zde: Úvod > Pravidelné setkání zástupců klinických pracovišť přineslo nové podněty i oživení kontaktů

Pravidelné setkání zástupců klinických pracovišť přineslo nové podněty i oživení kontaktů

Novinka (27.9.2017)

Pravidelné setkání zástupců klinických pracovišť přineslo nové podněty i oživení kontaktů

Více než dvacet zástupců klinických pracovišť z celého Jihočeského kraje se zúčastnilo pravidelného setkání školitelů, které je vždy užitečnou příležitostí pro výměnu zkušeností, navázání kontaktů a získání nových informací. Propojení teoretické výuky s odbornou praxí je totiž pro profese, na něž ZSF JU studenty připravuje, naprosto klíčové. V přátelské a tvořivé atmosféře se povedlo prodiskutovat záležitosti týkající se odborné praxe, což je důležitá zpětná vazba pro obě strany. „Jste naši kolegové a hodně na vás záleží, protože my studenty připravujeme teoreticky a díky vám získávají zkušenosti z praxe. Ta je na naší fakultě velice důležitá,“ zdůraznila koordinátorka pro odbornou praxi sociální práce Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D.

Aby organizátorky vyšly vstříc časovým možnostem hostů, uspořádaly ve velké zasedací síni v úterý postupně dvě schůzky. Na druhé z nich účastníky pozdravila ředitelka Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D., a poděkovala jim za spolupráci. V souvislosti s novým vysokoškolským zákonem, který přinese změny studijních programů, požádala školitele o vstřícnost a pomoc v příštím období. „Při přípravě na akreditační procesy, které čekají všechny vysoké školy v České republice, se neobejdeme bez informací z pracovišť, kam naši studenti pravidelně docházejí na odbornou praxi. Vaše informace budou pro nás stěžejní při přípravě nových studijních programů,“ vysvětlila.

Poté se rozvinula bohatá diskuse, která dala užitečnou šanci rozebrat organizační záležitosti a další podrobnosti týkající se odborných praxí. Řeč byla mimo jiné o tom, s jakými informacemi studenti na praxi přicházejí, zda mají povědomí, co je náplní dané organizace, a co je na tam čeká. Mluvilo se o ujasnění kompetencí studentů i školitelů a o tom, co přesně znamená pravidlo, že student pracuje pod odborným dohledem sociálního pracovníka. Zaznělo i poděkování organizacím, jež jsou ochotné přijmout na praxi studenty ze zahraničí, kteří přijedou na fakultu na stáž.

Jednání vedly koordinátorka pro odbornou praxi sociální práce Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D., a odborná asistentka Mgr. Magdalena Drábová, Ph.D., z Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd. Účastníci, mezi nimiž byly i absolventky ZSF JU, se shodli, že komunikace s naší fakultou o zabezpečení praxí je bezproblémová a skvěle zajištěná. Pokud se vyskytne něco aktuálního k řešení, osvědčilo se jednat ihned a případná nedorozumění vysvětlit. Cílem vždy je, aby studenty praxe neodradila, ale naopak podpořila v rozhodnutí zůstat v oboru sociální práce. Velkým povzbuzením pro obě strany bývá, když si někdo ze studentů díky svým zkušenostem z praxe najde pak na daném pracovišti i zaměstnání, popř. tam ve volném čase dochází jako dobrovolník. Dr. Dvořáčková v závěru ocenila zpětnou vazbu z klinických pracovišť a poprosila zúčastněné, aby i nadále na fakultu zasílali informace o všem, co se jim líbí i nelíbí. Fakulta těmto reakcím věnuje velkou pozornost a pochvaly adresované studentům pravidelně zveřejňuje, což je také důležitá motivace pro jejich spolužáky.

 

 

Přiložené obrázky