Nacházíte se zde: Úvod > Pravidla pro účast studentů ve výuce a na zkouškách počínaje dnem 26. 4. 2021: Jihočeská univerzita zajistí testování

Pravidla pro účast studentů ve výuce a na zkouškách počínaje dnem 26. 4. 2021: Jihočeská univerzita zajistí testování

Novinka (25.4.2021)

Pravidla pro účast studentů ve výuce a na zkouškách počínaje dnem 26. 4. 2021: Jihočeská univerzita zajistí testování

Na naší fakultě od pondělí 26. dubna probíhá praktická a klinická prezenční výuka ve všech ročnících studia zdravotnických studijních programů a praktická příprava na výkon regulovaného povolání sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Podmínkou účasti na výuce je absolvování  POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech s negativním výsledkem. Doklad o absolvování testu předloží student/ka před zahájením výuky svému vyučujícímu.

Povinnost testování se vztahuje rovněž na účast na zkouškách a dalších formách ověřování výsledků studia s max. 10 účastníky zkoušky v jeden čas v jedné místnosti, včetně státních závěrečných zkoušek.

Potvrzení o preventivním testování nebo splnění výjimky z testování (viz níže) není vyžadováno při účasti na individuální konzultaci, individuální výuce nebo jiné individuální činnosti (praxe aj.). Podmínky uskutečňování praxí, vč. případného požadavku podrobit se testování analogicky k testování zaměstnanců, se řídí pravidly pracoviště, kde student praxi vykonává. Testování pro účely praxí není plošně nařízeno. 

Testování studentů na JU bude zajištěno centrálně externím poskytovatelem zdravotních služeb a bude probíhat v pracovní dny na určených místech v určených časech (od 7:30 do 10:30 s výjimkou v pondělí 26. 4. 2021, kdy se bude testovat v čase od 7:30 do 12:00):

pondělí  – v budově Pedagogické fakulty, Dukelská ul. 9, České Budějovice

úterý, středa, čtvrtek – v prostorách Akademické knihovny JU, Branišovská 1646/3b, Č. Budějovice

pátek – v budově Zdravotně sociální fakulty, Boreckého 1167/27, České Budějovice.

Studenti na místě obdrží potvrzení o provedení testu s vyznačením výsledku testu.

K testování se budou studenti přihlašovat prostřednictvím rezervačního systému na stránkách JU.

Testy se budou provádět jedenkrát za 7 dní. 

Výjimku z testování splní student, jestliže se prokáže následujícími doklady:

-         potvrzením vydaným jiným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které není starší 168 hodin a test byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření MZ k provádění testů,

-         dokladem o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

-         certifikátem MZ o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Nadále budou platit další protiepidemická opatření týkající se ochrany dýchacích cest, používání desinfekce apod.

"Děkuji Vám všem za pochopení. Věřím, že dodržováním zmíněných opatření se dočkáme doby, kdy se bez omezení budeme moci setkávat, aniž bychom se museli skrývat za ochrannými prostředky," napsala studentům proděkanka pro studijní a sociální záležitosti ZSF JU dr. Vlastimila Ptáčníková.

Přiložené obrázky