Nacházíte se zde: Úvod > Přednáška pro veřejnost na téma „Co je kyberšikana a jak jí předcházet?“ seznámí dospělé s riziky, která hrozí jejich dětem při virtuální komunikaci

Přednáška pro veřejnost na téma „Co je kyberšikana a jak jí předcházet?“ seznámí dospělé s riziky, která hrozí jejich dětem při virtuální komunikaci

Novinka (23.4.2019)

Přednáška pro veřejnost na téma „Co je kyberšikana a jak jí předcházet?“ seznámí dospělé s riziky, která hrozí jejich dětem při virtuální komunikaci

Veřejnosti i rodičům dětí, které chodí na Dětskou univerzitu ZSF JU, je určená přednáška nazvaná Bezpečnost na internetu očima rodiče, která se bude konat v sobotu 27. dubna od 9:20 do 11:00 hodin v Centru prevence civilizačních chorob. Do této budovy ZSF JU, která sídlí v českobudějovické ulici Nerudova 53a, chodí děti pravidelně na Dětskou univerzitu a pro jejich dospělý doprovod naše fakulta organizuje lekce na různá témata, která je zajímají a jsou pro ně užitečná. Zúčastnit se může kdokoli z řad veřejnosti.

Tentokrát je téma velmi aktuální: Jak předat dětem správné návyky pro bezpečné zacházení se sociálními sítěmi a s internetem? Co je kyberšikana a jak jí předcházet?

Lektorka Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D., která má s touto problematikou a prací s dětmi bohaté zkušenosti, seznámí účastníky s riziky virtuální komunikace. Cílem je, aby mohli preventivně a výchovně působit v této oblasti na své děti. Získají základní informace k tomu, aby se jejich děti nestaly oběťmi či pachateli trestné činnosti v souvislosti s používáním nových komunikačních technologií. Termín pro podání přihlášky je do 24. dubna, poplatek 50 Kč lze v hotovosti zaplatit na místě.

Více informací v přílohách a v odkazu pod touto zprávou.

Přiložené obrázky

Přiložené soubory