Nacházíte se zde: Úvod > Prezidentkou nově založeného SVVS se stala Jana Maňhalová ze ZSF JU

Prezidentkou nově založeného SVVS se stala Jana Maňhalová ze ZSF JU

Novinka (16.9.2016)

Prezidentkou nově založeného SVVS se stala Jana Maňhalová ze ZSF JU

Členové Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester, který má celostátní působnost, odmítají snížení úrovně vzdělávání sester

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester (SVVS), k jehož hlavním cílům patří podporovat ošetřovatelskou profesi a sesterské povolání i hájit zájmy pacientů, vznikl ve čtvrtek večer v Českých Budějovicích v rámci mezinárodního kongresu o ošetřovatelství konaného na ZSF JU. Je to jediná čistě sesterská organizace v ČR a její členové jsou připraveni vysvětlovat politikům i veřejnosti, proč sestra potřebuje mít vystudovanou vysokou školu. Prezidentkou byla zvolena Mgr. Jana Maňhalová z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU.

Většina členů spolku má přímou zkušenost z práce v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních, takže dobře zná nároky kladené na práci sester. Proto odmítá návrh na sníženou úroveň vzdělávání sester a chce sdělovat svůj názor na současný společenský a politický přístup k sestrám. „Založení spolku vnímáme jako přirozené vyústění současné situace související s klesající prestiží profese všeobecné sestry. Základním požadavkem na poskytování ošetřovatelské péče je především její kontinuální zvyšování, které se se sníženým stupněm vzdělání naopak snižuje,” řekla Maňhalová, která pracuje na JIP infekčního oddělení českobudějovické nemocnice a jako odborná asistentka na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, kde se nyní připravuje na doktorát. 

Členové SVVS varují před snížením kvality péče o pacienty a chtějí své názory vysvětlovat politikům i veřejnosti. Zároveň jsou přesvědčeni o tom, že snížení nároků na vzdělávání sester do nemocnic nové posily nepřivede, naopak tam způsobí ještě větší chaos v tom, kdo je k čemu kompetentní. „Sestry tvoří nejpočetnější skupinu pracovníků ve zdravotnictví. Založení spolku vytvoří podmínky pro vzájemnou spolupráci sester a důraznější prosazování jejich zájmů i zájmů pacienta,“ uvedla viceprezidentka SVVS Zdeňka Mikšová, proděkanka Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Odchodu sester ze zdravotnictví může podle názoru členů spolku zabránit jasné vymezení kompetencí zohledňující úroveň jejich vzdělání a zvýšení mezd, a to nejen sestrám, ale i zdravotnickým asistentům, ošetřovatelům a sanitářům, kteří nemocnicím citelně chybějí.  

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester vznikl v době konání mezinárodního kongresu o ošetřovatelství, který se konal ve čtvrtek a v pátek na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity. O systému vzdělávání a o součinnosti teorie a praxe tam debatovala více než stovka odborníků z celého světa.

Přiložené obrázky