Nacházíte se zde: Úvod > Při páteční Noci vědců se Zdravotně sociální fakulta představila v Klubu Kampa v kampusu Jihočeské univerzity

Při páteční Noci vědců se Zdravotně sociální fakulta představila v Klubu Kampa v kampusu Jihočeské univerzity

Novinka (27.9.2021)

Při páteční Noci vědců se Zdravotně sociální fakulta představila v Klubu Kampa v kampusu Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakulta JU se opět zapojila do celorepublikové vědecko-popularizační akce Noc vědců, která se konala v pátek 24. září od 17 do 23 hodin v kampusu Jihočeské univerzity. V něm se představily všechny fakulty, aby návštěvníci našli vše na jednom místě: ZSF JU dostala k dispozici sál Klubu Kampa a prostor před ním, kde vyrostly dva stany a bylo tam i dost místa na další program. Naše nabídka byla jako vždy velmi pestrá a přilákala více než dvě stovky dospělých i dětí. Program byl připravený tak, aby si z něj vybral každý – vzhledem k charakteru naší fakulty se soustředil zejména na zdravý životní styl, sociální témata, fyzioterapii, lekce první pomoci a předvedení atraktivních výukových pomůcek a modelů. Hosty upoutaly rovněž ukázky virtuální reality a tisku na 3D tiskárně. Venku budila velkou pozornost šance vyzkoušet si tzv. geronto-oblek, který byl speciálně vyvinut k tomu, aby simuloval stařecký pohyb se všemi omezeními: pohybovými, zrakovými i sluchovými. Oblékaly se do něj hlavně děti, ale i dospělí – oblek totiž umožní člověku na vlastní kůži pocítit, jak se lidské tělo ve stáří proměňuje. Více než čtyřicet zájemců si v tomto obleku prošlo venku překážkovou dráhu a zkusili si i to, jak těžké je posadit se a pak zase vstát – to vše jsou velmi cenné zkušenosti, díky nimž se i mladí lidé dokážou lépe vcítit do každodennosti seniorů.

Nechybělo poradenství o správné výživě s výstavou představující, kolik cukru a soli je obsaženo v běžně konzumovaných potravinách. Obrovský zájem byl o nabídku nechat si odborně změřit zdravotní hodnoty a poradit se, jak vylepšit životní styl. Lidé také velmi uvítali šanci prozkoumat držení svého těla a poradit se na toto téma. Dětská univerzita ZSF JU lákala malé i velké. Dokonce zaujala i zahraniční účastníky Noci vědců, kteří působí na Přírodovědecké fakultě – poté, co jim Mgr. Alena Machová anglicky vysvětlila podstatu výuky, ihned projevili zájem přihlásit na naši DUJU svého syna.

Ve vnitřních prostorách museli všichni dodržovat vládní opatření v souvislosti s prevencí onemocnění COVID-19. V sále, do kterého stále proudili lidé, museli mít všichni po celou dobu nasazené respirátory, což bylo vzhledem ke kapacitě a velkému zájmu účastníků dost náročné. Akci naštěstí přálo počasí, takže se řada aktivit mohla až do pozdního večera odehrávat venku. Děkanka ZSF JU dr. Ivana Chloubová poděkovala všem vyučujícím i studentům naší fakulty za to, že se do této akce zapojili a vzorně reprezentovali naši fakultu.

Podrobná nabídka ZSF JU při Noci vědců 2021:

Ošetřovatelství a Nutriční terapie: Poradenství o zdravém životním stylu s měřením vybraných zdravotních hodnot + názornými ukázkami, - studenti a vyučující poradí se správnou výživou.

Porodní asistence: Modely využívané při výuce porodních asistentek, poradenství pro těhotné.

Fyzioterapie: představení atraktivních přístrojů - zkoumání stability těla na posturografu a zapojení svalů na elektromyografu, poradenství ohledně správného cvičení, tejpování.

Sociálně zaměřené programy:

•             problematika kyberšikany

•             brýle simulující opilost, stav po užití drog

•             Představení aktivit pro děti a dospělé s PAS (Poruchy autistického spektra), představení speciálních pomůcek a jak se s nimi pracuje.

•             simulační brýle představující různé oční vady, prezentace bílých a červenobílých holí s názornou ukázkou, minivýstavka oftalmopedických pomůcek

•             aktivity k trénování paměti a geronto-oblek

Zdravotnické záchranářství: Základy první pomoci - výuka s využitím resuscitačních modelů

Představení činnosti Dětské univerzity: názorné ukázky, soutěže o ceny

Přiložené obrázky