Nacházíte se zde: Úvod > Při zasedání Vědecké rady ZSF JU bylo uděleno šest pamětních medailí u příležitosti končícího funkčního období děkanky prof. PhDr. Valérie Tóthové, Ph.D.

Při zasedání Vědecké rady ZSF JU bylo uděleno šest pamětních medailí u příležitosti končícího funkčního období děkanky prof. PhDr. Valérie Tóthové, Ph.D.

Novinka (15.1.2019)

Při zasedání Vědecké rady ZSF JU bylo uděleno šest pamětních medailí u příležitosti končícího funkčního období děkanky prof. PhDr. Valérie Tóthové, Ph.D.

Slavnostní atmosféru mělo zasedání Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, které se konalo v úterý 15. ledna 2019. Kromě pracovního jednání, jehož součástí bylo mj. schválení akreditačních spisů zdravotnických studijních programů, přišel čas na ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky. Letošním lednem totiž končí funkční období děkanky ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthové, Ph.D. Od 1. února 2019 ji ve funkci děkanky nahradí Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., která byla předchozích osm let proděkankou pro studijní a sociální záležitosti ZSF JU.

Prof. Tóthová, která stála i v čele Vědecké rady ZSF JU, vedla fakultu osm let – tedy po dvě funkční období, čímž naplnila maximálně možnou lhůtu pro funkci děkana. Pro úterní zasedání Vědecké rady, která se sešla naposledy v tomto složení, proto připravila Bilanční zprávu ZSF JU za období od 1. 2. 2015 do konce roku 2018. Podrobně a přehledně v ní shrnula vývoj fakulty, její úspěchy i rezervy.

Hned v úvodu zasedání uctili členové a hosté VR památku prof. MUDr. Olgy Švestkové, Ph.D., která byla dlouholetou členkou Vědecké rady ZSF JU. Posledním bodem programu zasedání bylo předání pamětních medailí ZSF JU: děkanka prof. Valérie Tóthová jimi ocenila šest spolupracovníků, kteří významně napomohli rozvoji fakulty v různých oblastech její činnosti, jak vědecké, tak pedagogické. V závěru poděkovali členové Vědecké rady ZSF JU současné děkance za vše, co vykonala. „Tuto fakultu považuji za nejlepší pracoviště tohoto typu v republice,“ řekl například prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs z Technické univerzity v Liberci. Kolegové ocenili rovněž neúnavnou aktivitu a vysoké profesionální i lidské nasazení prof. Tóthové při jednání na ministerstvech a v dalších institucích a také například to, že odpovídající úroveň vzdělání prosazuje i jako předsedkyně Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí. „Bylo mi ctí vést osm let tuto fakultu a udělat pro ni vše. Není to však výsledek práce jednoho člověka, ale celého týmu všech grémií. Jedním z nich je vědecká rada, v níž se scházejí odborníci z různých oborů, akademických prostředí i aplikační sféry. Důležitý je každý názor,“ shrnula prof. Valérie Tóthová a slíbila, že se bude snažit pomáhat fakultě v jejím rozvoji i nadále.

Seznam oceněných:

Doc. PhDr. Mária Boledovičová, PhD., za významný podíl na rozvoji ošetřovatelství

Prof. MUDr. et Mgr. Alan Bulava, Ph.D., za významný přínos k rozvoji vědecko-výzkumných činností fakulty

Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., za významný přínos k rozvoji ZSF JU v oblasti vzdělávací

MUDr. Jaroslav Novák, MBA, za významný podíl na prohlubování spolupráce Nemocnice Č. Budějovice, a.s., a ZSF JU

Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D., za významný přínos k cizojazyčnému vzdělávání studentů ZSF JU

Prof. Dr. rer. nat. Friedo Zölzer, DSc., za rozvoj studijního programu ochrany obyvatelstva a za prohlubování mezinárodní spolupráce

Přiložené obrázky