Nacházíte se zde: Úvod > Pro studenty Biskupského gymnázia, kteří byli na kurzu v Nové Peci, připravila ZSF JU velmi působivou výuku první pomoci

Pro studenty Biskupského gymnázia, kteří byli na kurzu v Nové Peci, připravila ZSF JU velmi působivou výuku první pomoci

Novinka (4.9.2020)

Pro studenty Biskupského gymnázia, kteří byli na kurzu v Nové Peci, připravila ZSF JU velmi působivou výuku první pomoci

Studentky a studenti, ale i absolventky a absolventi oborů Zdravotnický záchranář a Všeobecná sestra ZSF JU učili v úterý gymnazisty základům první pomoci. Pro nováčky z prvních ročníků Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích připravili speciální program na celé odpoledne, který se odehrál na základně v Nové Peci, kde tráví gymnazisté tento týden při cyklistickém a adaptačním kurzu. Naši akci vedl absolvent ZSF JU Bc. Radim Baxa, který toto gymnázium vystudoval a spolupracuje s ním dlouhodobě.

„Moc si toho vážíme, protože Radim umí tuto výuku pojmout přesně tak, jak je potřeba. Navíc je skvělé, že informace tady předávají mladí lidé, kteří nejsou o moc starší než naši studenti. Ve škole je samozřejmě základy resuscitace učíme, ale takto v terénu je to mnohem působivější,“ shrnula třídní učitelka Kateřina Drboutová, která učila dříve i Radima Baxu a těší ji, že se ke gymnáziu stále rád hlásí. Zaujaly ji i moderní pomůcky, které naši studenti přivezli s sebou – jak resuscitační modely, tak například speciální brýle simulující stavy, kdy je člověk pod vlivem alkoholu, drog apod.

Velmi také ocenila, že si studenti dali práci pečlivě připravit stanoviště tak, aby působila autenticky. Např. studentka vysvětlující první pomoc při popálení měla na ruce velmi věrohodně vytvořenou ránu, mimořádně působivá byla také ukázka epileptického záchvatu aj. Při výuce obvazování si mohli zájemci i na vlastní kůži vyzkoušet maskovací látku vytvořenou z barviva a medu tak, aby vypadala opravdu jako krev. Pedagogové tento přístup ocenili, protože vědí, že dnes přijímají mladí lidé obrovské množství informací, avšak zase je rychle zapomínají – a obvykle si zapamatují hlavně to, co je něčím šokovalo.

Na deseti stanovištích rozprostřených po velké louce u Lipna i v jednom z objektů se studenti prvních ročníků čtyřletého, šestiletého i osmiletého gymnaziálního cyklu prostřídali v malých skupinách, aby měl každý dostatek času si vše sám vyzkoušet a zeptat se na cokoli, co ho zajímá. „Je to tematicky vhodné obohacení programu našeho cyklistického kurzu. Znát základy první pomoci potřebuje každý, navíc je potřeba si je občas zopakovat a doplnit, takže rozhodně neškodí slyšet a vyzkoušet si to víckrát. Takto v terénu je možné se lépe připravit i na situaci, kdy člověk v dané chvíli ze stresu ztuhne a ze strachu neudělá nic. Aspoň zavolat záchranku se musí naučit – proto se mi dnes líbilo i to, jakou formou se naši studenti seznámili s fungováním Mobilní aplikace ZÁCHRANKA,“ dodala středoškolská učitelka Kateřina Drboutová.

Celkem se programu, který spadá do projektu Juniorská univerzita, zúčastnilo 20 studentů a absolventů oborů Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář ZSF JU a 105 studentů Biskupského gymnázia. Odborná garantka Juniorské univerzity PhDr. Věra Stasková, Ph.D., se akce také aktivně účastnila a byla s jejím průběhem velmi spokojená. „Mimo jiné se opět ukázalo, že kromě výborných znalostí a dovedností našich studentů i absolventů jsme byli schopni fungovat jako týmoví hráči, a to i přesto, že se někteří z nás před touto akcí vůbec neznali. Naši studenti v roli školitelů na jednotlivých stanovištích reagovali při výuce flexibilně, a to ve vztahu k potřebám každé nové příchozí skupinky studentů, ale i každého jednotlivce,“ zhodnotila dr. Stasková.

Přiložené obrázky