Nacházíte se zde: Úvod > Den otevřených dveří přilákal na naši fakultu více než šest set zájemců o studium

Den otevřených dveří přilákal na naši fakultu více než šest set zájemců o studium

Plánovaná akce (17.1.2020)

Den otevřených dveří přilákal na naši fakultu více než šest set zájemců o studium

Aby to měli uchazeči snazší při přijímacích zkouškách, bude ZSF JU opět na jaře pořádat přípravné kurzy

 

Rekordní účast charakterizovala Den otevřených dveří na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, který se konal v pátek 17. ledna ve dvou jejích budovách: Vltava/Uran a U Výstaviště 26. Zájemci tam mohli získat všechny potřebné informace od garantů a vyučujících jednotlivých studijních programů a dostali také možnost promluvit si se současnými studenty fakulty. Naši fakultu navštívilo během dopoledne a odpoledne více než šest set zájemců o studium, což je o dost víc než minulý rok. Největší zájem projevili uchazeči o studijní programy Fyzioterapie, Zdravotnické záchranářství, Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence.

Mnozí středoškoláci přišli v doprovodu svých rodičů, řada přijela i ze vzdálených míst, jako například z Mladé Boleslavi a Telče. Ocenili, že si mohli prohlédnout vybavení našich budov, seznámit se s vyučujícími i studenty a vyptat na všechno, co je zajímá ohledně přijímacích zkoušek, zaměření studia a také uplatnění v praxi po absolvování naší fakulty. Studenti s nimi mluvili přátelsky a upřímně, nezastírali náročnost studia, ale dokázali je svým nadšením pro obor dobře motivovat. „Pro toho, kdo sám sebe v této profesi najde, není nic lepšího – ten pocit, že člověk udělá něco prospěšného, je k nezaplacení,“ řekl například uchazečům Karel Slunečko z 2. ročníku oboru Zdravotnický záchranář, který s kolegou Davidem Bartlem připravil i ukázky první pomoci.

Velmi ochotně provázeli Centrem fyzioterapie také studenti 3. ročníku Dita Smékalová a Tomáš Král, kteří vysvětlovali funkci přístrojů, nechali zájemce si je vyzkoušet a poradili jim i jejich rodičům a doprovodu se zdravotními problémy. Rád toho využil například tatínek Veroniky Pechové, která se zajímala o studijní programy Fyzioterapie a Nutriční terapie. „Když dcera přišla s nápadem studovat tyto obory, podpořili jsme ji – mám vlastní zkušenosti s významem fyzioterapie, protože jsem po třech operacích kolene a vím, jak je důležité správně rehabilitovat,“ uvedl muž, který vyzkoušel podoskop a požádal rovněž o rady týkající se pomůcek a odborné literatury. Pechovi pocházejí z Telče a Jihočeská univerzita zaujala Veroniku právě tím, že sídlí v krajském městě, které má klidnější atmosféru než Praha. „Zajímá mě, jak funguje tělo, jak je v něm vše propojené. Líbilo se mi, jak je vaše Centrum fyzioterapie moderně vybavené, moc příjemní a sdílní byli i studenti,“ řekla. Mgr. Jana Jarošová zájemcům ukázala i nově otevřenou učebnu s lehátky a závěsným systémem Redcord, který umožňuje cvičit v odlehčení s vlastní tělesnou hmotností.

Ve vestibulu budovy Vltava/Uran doplnily program Dne otevřených dveří služby Centra prevence civilizačních chorob ZSF JU: studentky Lucie Drsová a Eva Červenková nabízely měření zdravotních hodnot. V přízemí se veřejnosti otevřely odborné laboratoře. O studijní program Laboratorní diagnostika projevil zájem také Daniel Macek ze Zubčické Lhotky u Velešína, který studuje na českobudějovické SŠ OSaP a VOŠ Kněžskodvorská aplikovanou chemii, takže mu tento obor není cizí. Při přednášce a návštěvě laboratoří se prý dozvěděl všechno, co potřeboval. „Určitě se přihlásím do přípravného kurzu zaměřeného na biologii,“ rozhodl se.

Informace o bakalářských studijních programech Všeobecné ošetřovatelství, Nursing, Porodní asistence, Zdravotnické záchranářství, Pediatrické ošetřovatelství a o navazujícím magisterském studijním programu Specializace v ošetřovatelství dostali lidé v budově U Výstaviště 26. Účastníci Dne otevřených dveří se tam mohli podívat i do místností právě vznikajícího Simulačního centra pro zdravotnické obory ZSF JU, v němž se budou moderními metodami připravovat už nově přijatí studenti, neboť otevření je v plánu letos v září. Prohlídka těchto prostor většinu návštěvníků ohromila a zejména rodiče doprovázející své potomky měli na naše kolegy spoustu otázek. Byl mezi nimi i Roman Neuwirt s manželkou, kteří přijeli z Telče s dcerou. Ta je sice teprve ve 3. ročníku střední školy, ale protože nabídka vysokých škol je v dnešní době velmi široká, považují za užitečné řešit budoucnost s větším předstihem. Místnosti, v nichž vzniká Simulační centrum pro zdravotnické obory, si prohlédli s velkým zaujetím. „Je to supermoderní, opravdu velmi krásně a účelně vybavené. Líbí se nám, že studenti se tady naučí pečovat o pacienty dříve, než se s nimi setkají v realitě – a zkušenosti, které tady získají, se jim v praxi budou hodit,“ řekli Neuwirtovi.

Děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., během Dne otevřených dveří navštívila sály a učebny v obou budovách, přivítala uchazeče a ocenila, jak se jim vyučující i studenti věnovali. „Moc si vážím toho, že byli k uchazečům vstřícní a chápou, jak je tato prezentace fakulty důležitá,“ uvedla. Termín podání přihlášek pro všechny studijní obory je do 31. března 2020. Pod touto zprávou je odkaz na další podrobnosti, kde zájemci najdou i elektronickou přihlášku.

Aby měli uchazeči o studium na naší fakultě co nejsnazší cestu k potřebným informacím a k úspěchu při přijímacích zkouškách, bude fakulta stejně jako v minulých letech pořádat také přípravné kurzy. Zájemci mají na výběr šest variant kombinujících obory, které jsou nejdůležitější pro úspěšný vstup na fakultu. Podrobnosti o přípravných kurech jsou v odkaze níže pod zprávou a uchazeči se je dozvědí také při Dni otevřených dveří 17. ledna.

Termíny přípravných kurzů:

Biologie člověka a genetika 7. 3. 2020

Filozofie, etika a sociologie 14. 3. 2020

Právo, ekonomika a psychologie 21. 3. 2020

Zdravotně sociální problematika 28. 3. 2020

Chemie 4. 4. 2020

Fyzika 18. 4. 2020