Nacházíte se zde: Úvod > Prof. Velemínský a dr. Samková představili na konferenci v Praze výsledky Studie negativních zážitků z dětství

Prof. Velemínský a dr. Samková představili na konferenci v Praze výsledky Studie negativních zážitků z dětství

Novinka (26.11.2019)

Prof. Velemínský a dr. Samková představili na konferenci v Praze výsledky Studie negativních zážitků z dětství

Velký ohlas mělo vystoupení zástupců Zdravotně sociální fakulty JU na IV. odborné konferenci zaměřené na téma prevence násilí ve školách, kterou 19. listopadu uspořádalo v Praze Centrum LOCIKA u příležitosti Světového dne prevence týrání a zneužívání dětí. Konference představila příklady dobré praxe, fungující přístupy, nástroje efektivní pomoci a přinesla také informace, jak mohou učitelé účinně intervenovat, a pomoci tak dětem, které mají potíže s násilným chováním.

Na konferenci se propojily poznatky mnoha odborníků. Zaznělo celkem osm přednášek, přičemž za ZSF JU vystoupili prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., a PhDr. Jana Samková, Ph.D., jejichž prezentace měla název Studie negativních zážitků z dětství. „Toto velmi zajímavé téma vyvolalo diskusi a především zájem o více informací,“ zhodnotila poté koordinátorka multioborové spolupráce Centra LOCIKA Aneta Bdínková. Studie o nežádoucích dětských zkušenostech (ACE) v ČR byla realizovaná v rámci Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Jihočeskou univerzitou, Regionálním úřadem WHO pro Evropu a Ministerstvem zdravotnictví ČR. Sběr dat probíhal v letech 2012 – 2013 mezi 1760 studenty vysokých škol. ACE studie sleduje souvislosti stresové události se zdravím. Poukazuje na to, nakolik traumatické zážitky z dětství, pokud jsou neošetřené, mají vliv nejen na psychiku, ale i na somatické zdraví a sociální chování. Podle ACE studie hovoří 22 % českých vysokoškoláků o tom, že v dětství byli svědky domácího násilí. Jaký to má vliv na zdraví, jak se kumulace těchto zážitků odráží nejen na pozornosti, momentální nemocnosti, ale i době dožití, zdravotních problémech, jako je rakovina či kardiovaskulární problémy v dospělosti? Ze studie vyplynulo, že mezi nejčastější rizikové faktory související s prožitým násilím v dětství a mající dlouhodobé následky patří narušené rodinné prostředí a užívání alkoholu a drog v rodině. Násilí v rodině ovlivňuje i aktuální prožívání dítěte, jeho schopnost se soustředit, být úspěšné ve škole ve výuce i ve vztazích. Nejedná se o zlobení či nevychovanost, ale o projevy traumatu.

Centrum LOCIKA zahájilo svou činnost v květnu 2015. Jedná se o první takto specializované centrum komplexní odborné péče pro děti zažívající domácí násilí v ČR. Vzniklo na základě dlouholetých zkušeností a vysoké poptávky po těchto službách ze strany rodičů i státních orgánů. Více na těchto webech: www.centrumlocika.cz a www.detstvibeznasili.cz.

Přiložené obrázky